Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp thông qua Kế hoạch thi nâng ngạch lên chuyên viên chính tỉnh BR-VT năm 2018; danh sách các cá nhân được đề nghị tặng thưởng huân chương và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đợt 2 năm 2018
11:00 | 10/10/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (10-10), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018.

 

 

Theo báo cáo của Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực Hội đồng), tháng 01/2018, Sở đã triển khai Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2018 của Bộ Nội vụ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Sau khi thẩm định 114 hồ sơ đăng ký, Sở Nội vụ đã xác định được 59 hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi.

Tháng 9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2018 gồm 07 thành viên, ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có trách nhiệm ban hành Kế hoạch thi nâng ngạch lên chuyên viên chính tỉnh BR-VT năm 2018; phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi; thống nhất công tác ra đề, chấm thi; tổ chức kỳ thi theo kế hoạch đã phê duyệt và mời Bộ Nội vụ giám sát kỳ thi.

Dự kiến thời gian tổ chức kỳ thi vào cuối tháng 11/2018, gồm 4 môn thi: kiến thức chung, chuyên môn - nghiệp vụ, Anh văn, Tin học. Đề thi do Bộ Nội vụ cung cấp và bàn giao lại cho Hội đồng thi nâng ngạch trước ngày tổ chức thi.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Tịnh cơ bản thống nhất với Kế hoạch và thông qua danh sách 58/59 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính. Phó Chủ tịch cũng yêu cầu, các thành viên Hội đồng đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thi và chấm thi, nhằm đảm bảo tính công khai, khách quan và chính xác của kỳ thi. Được biết, năm 2018, BR-VT được giao 50 chỉ tiêu nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính.

 

* Cũng trong chiều nay, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã họp để thông qua danh sách các cá nhân được đề nghị tặng thưởng huân chương và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đợt 2 năm 2018. Ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sau khi thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với các cá nhân được đề nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã thống nhất đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 cá nhân và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 cá nhân.

Thùy Dương

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn