Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII
03:37 | 12/10/2018 Print   E-mail    

Chiều 12-10, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 8 địa phương trên địa bàn tỉnh để thông báo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại điểm cầu Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị, cùng tham dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Hồng Lĩnh, cho biết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII vừa diễn ra tại Hà Nội từ ngày 02/10 đến ngày 06/10 gồm nhiều vấn đề quan trọng như: kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; thông tin về việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua nội dung cơ bản quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề khác.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí ban hành nghị quyết mới về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để từng bước đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển; Ban chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định việc thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội; đồng thời thống nhất cao (100% đại biểu) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV sắp tới; bầu bổ sung 2 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với các cán bộ vi phạm.

Các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

 

Nguyễn Khánh

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn