Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Thông qua các Tờ trình để trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
03:19 | 29/10/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (29/10), ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo dự thảo các tờ trình để trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

*Sở Nội vụ báo cáo Dự thảo tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh quy định mức hoạt động phí của tổ dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Dự thảo, do đặc thù huyện Côn Đảo khác biệt so với các huyện, thị, thành phố khác thuộc tỉnh là không có đơn vị hành chính cấp xã, dưới cấp huyện là các khu dân cư, dưới khu dân cư là tổ dân cư nên tổ dân cư thực hiện thêm các nhiệm vụ như khu dân cư (Côn Đảo hiện nay có 49 tổ dân cư). Bên cạnh đó, Côn Đảo là địa bàn hải đảo, có điều kiện sinh hoạt thực tế khó khăn và giá cả thị trường cao hơn so với các huyện, thị xã, thành phố khác trên địa bàn tỉnh; vì vậy, mức hoạt động phí 0,5 mức lương cơ sở/tổ/tháng áp dụng hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu chi cho các hoạt động thường xuyên của tổ dân cư trên địa bàn huyện.

Nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ phần chi phí cho các tổ dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo hoạt động có hiệu quả hơn; qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét và điều chỉnh nâng mức phí hoạt động hàng tháng của tổ dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo từ hệ số 0,5 mức lương cơ sở/tổ/tháng lên 1,0 mức lương cơ sở/tổ/tháng (gồm chi: xăng xe, sổ sách, trả nước để phục vụ trực tiếp các hoạt động thường xuyên của tổ dân cư). Cụ thể: 49 tổ dân x 1,0 x 1.390.000đồng/tháng x 12 tháng = 817.320.000 đồng/năm.

*Sở Tư pháp báo cáo Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh BR-BT.

Việc trình HĐND tỉnh Dự thảo Nghị quyết nêu trên là căn cứ theo quy định tại khoản 3 điều 6 Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/2/2017 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Theo Dự thảo, mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xét xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng có mức chi là: 500.000 đồng/hồ sơ.

*Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Dự thảo tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi Điều 1, Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt nâng mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cho học sinh khuyết tật tại Trường nuôi dạy trẻ khiếm thị Hữu Nghị và Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của việc ban hành Nghị quyết này nhằm nâng mức hỗ trợ tiền ăn tại nuôi dạy trẻ khuyết tật và khiếm thị để cải thiện chất lượng bữa ăn của học sinh; qua đó động viện tinh thần thầy trò, nhà trường phấn khởi trong học tập để không ảnh hưởng tới sức khỏe, thể lực và kết quả học tập của học sinh.

Theo Dự thảo, mức hỗ trợ tiền ăn cho các học sinh khuyết tật đang học tại Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hữu Nghị và Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật sẽ được nâng từ 900.000 đồng/học sinh/tháng lên 1.390.000 đồng/học sinh/tháng (trước đây quy định theo Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh). Trung bình 46.000 đồng/ngày (04 buổi: sáng, trưa, xế, chiều) x 30 ngày/tháng. Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2019, tính theo thời gian học tập thực tế tại trường theo quy định tối đa 10 tháng/năm.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh về cơ bản đồng ý thông qua dự thảo các tờ trình nêu trên của Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bích Thủy

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn