Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Thông qua các tờ trình của Sở Tài chính để trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI
03:18 | 01/11/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (01/11), Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để nghe Sở Tài chính báo cáo các tờ trình để trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI.

Toàn cảnh cuộc họp

* Tờ trình về thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019.

Theo báo cáo, trong năm 2018 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 76.710 tỷ đồng, đạt 119,5% so với dự toán, trong đó thu về dầu thô ước 31.150 tỷ đồng đạt 155,9% so với dự toán; thu xuất nhập khẩu ước 17.635 tỷ đồng, đạt 118% so với dự toán; thu nội địa ước 27.925 tỷ đồng, đạt 95,2% so với dự toán. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 18.635,1 tỷ đồng, đạt 105,5% so với dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 18.413,4 tỷ đồng, đạt 104,2% so với dự toán.

Dự toán trong năm 2019, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh là 70.729 tỷ đồng, đạt 115,4% so với dự toán năm 2018, trong đó, thu từ dầu thô là 23.050 tỷ đồng, bằng 115,4% so với dự toán năm 2018; thu từ xuất nhập khẩu là 16.282 tỷ đồng, bằng 109,3% so với dự toán năm 2018; thu nội địa là 31.397 tỷ đồng, bằng 107% so với dự toán năm 2018. Tổng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2019 là 18.259,9 tỷ đồng, đạt 103,4% so với dự toán năm 2018. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019 là 18.259,9 tỷ đồng, đạt 103,4% so với dự toán năm 2018.

* Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017.

Trong kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh BR-VT năm 2017 như sau: tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh là 82.434,078 tỷ đồng, đạt 123,6% so với dự toán, trong đó thu dầu thô là 28.574,8 tỷ đồng, đạt 127,3% so với dự toán; thu xuất nhập khẩu là 17.713,1 tỷ đồng, đạt 102,1% dự toán; thu nội địa là 25.764 tỷ đồng, đạt 95,8% dự toán. Thu ngân sách địa phương được hưởng là 25.167,103 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương là 22.366,83 tỷ đồng. Kết dư ngân sách địa phương là 2.800,273 tỷ đồng.

* Tờ trình về định mức kinh phí hỗ trợ chủ phương tiện chuyển đổi phương tiện thu gom rác thải trên địa bàn tỉnh.

Việc ban hành định mức kinh phí này nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng một số cá nhân, tổ chức sử dụng các loại xe ba bánh, bốn bánh thu gom rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và không đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời hỗ trợ kinh phí cho các huyện, thị, thành phố hỗ trợ cho các chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt trong các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Mức kinh phí đề nghị hỗ trợ là 08 triệu đồng/chủ phương tiện để thực hiện mua xe cơ giới ba bánh, bốn bánh (loại xe được phép lưu hành theo quy định của pháp luật) hoặc chuyển đổi nghề để thay thế xe thuộc diện bị cấm lưu hành.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long về cơ bản đồng ý thông qua nội dung các tờ trình nêu trên của Sở Tài chính.

Bích Thủy

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn