Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh họp nghe Sở Xây dựng báo cáo về phương án giá nhà ở một số dự án tại thành phố Bà Rịa
04:56 | 01/11/2018 Print   E-mail    

Chiều ngày 01/11, ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo về phương án giá nhà ở một số dự án tại thành phố Bà Rịa. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Bà Rịa.

* Phương án giá bán nhà ở (tạm tính) tại dự án Khu tái định cư Cánh đồng Mắt Mèo, thành phố Bà Rịa

Dự án Khu tái định cư Cánh đồng Mắt Mèo tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, có tổng diện tích đất 27.400m2. Dự án có 82 căn nhà liên kế (quy mô 1 trệt, 3 lầu), tổng diện tích xây dựng 7.111,8m2 và tổng diện tích sàn là 25.344,82m2.

Trên cơ sở đề xuất của UBND TP.Bà Rịa và ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Xây dựng đề xuất đơn giá bán cho 1m2 sàn xây dựng nhà ở (tạm tính, đã có thuế GTGT, chưa tính tiền sử dụng đất) là 3.610.145đ/m2 sàn. Theo đó, số tiền nhà nước thu hồi chi phí đầu tư xây dựng của dự án (trước thuế) dự kiến khoảng hơn 83 tỷ 180 triệu đồng. Giá đất được UBND thành phố Bà Rịa xác định cho từng trường hợp cụ thể theo quy định của UBND tỉnh và các quy định về chính sách thu tiền sử dụng đất tái định cư.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc thống nhất phương án giá bán nhà ở (tạm tính) Dự án khu tái định cư cánh đồng Mắt Mèo theo đề xuất của Sở Xây dựng như nêu trên. Đồng thời,Ông giao Sở Tài chính và UBND thành phố Bà Rịa xác định cụ thể chi phí đầu tư gửi về Sở Xây dựng; trên cơ sở đó Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh văn bản trình HĐND tỉnh phê duyệt.

Toàn cảnh cuộc họp

* Phương án giá thu mua (tạm tính) 150 căn nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại dự án Lan Anh 2, Lan Anh 4 thuộc xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa

Dự án Nhà ở xã hội Lan Anh 2 và Lan Anh 4 tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa có tổng diện tích đất khoảng 14.780,3m2, trong đó Lan Anh 2 có diện tích 4.987,3 m2, Lan Anh 4 là 9.793m2. Dự án có tổng 150 căn nhà liên kế (quy mô 1 tầng trệt).

Trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố Bà Rịa và ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, đồng thời để tạo điều kiện cho đối tượng được thuê mua (chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước) có điều kiện tạo lập nhà ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, Sở Xây dựng đề xuất phương án: Nhà nước chỉ hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng được UBND tỉnh phê duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội (gồm tiền sử dụng đất đối với phần diện tích 70m2 theo đơn giá nhà nước và các chi phí kiểm toán, chi phí thẩm định chất lượng công trình, không tính giảm 10% tiền sử dụng đất cho các trường hợp thuê mua nhà ở xã hội trả một lần).

Theo phương án đó, tổng tiền sử dụng đất mà Tỉnh sẽ hỗ trợ khoảng 8 tỷ 467 triệu đồng và hỗ trợ chi phí khác với số tiền hơn 759 triệu đồng. Thời gian trả tiền thuê mua tối đa là 10 năm.

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo cùng ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc thống nhất với phương án giá thuê mua nhà ở xã hội dự án Lan Anh 2, Lan Anh 4 theo đề xuất của Sở Xây dựng như nêu trên. Đồng thời, Phó Chủ tịch đề nghị Sở Xây dựng thẩm định đối tượng thuê mua, tham mưu UBND tỉnh văn bản trình HĐND tỉnh.

Nguyễn Hằng