Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo tỉnh họp bàn về phương án phân cấp quản lý hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh
05:52 | 01/11/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (01/11), Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Nội vụ báo cáo về việc phân cấp quản lý hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Tại cuộc họp, Sở Nội vụ đã đề xuất hai phương án phân cấp quản lý hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh. Phương án thứ nhất, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng (cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh) thực hiện quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh và tổ chức lựa chọn đơn vị thoát nước để thực thực hiện theo các quy định hiện hành của Chính phủ. Phương án thứ hai, UBND tỉnh ủy quyền, phân cấp cho UBND cấp huyện thực hiện quản lý, vận hành hệ thống thoát nước tại địa phương.

Theo quy định hiện hành, UBND tỉnh là chủ sở hữu hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh; trường hợp ủy quyền, phân cấp thì sẽ ủy quyền, phân cấp cho UBND cấp huyện, xã. Tuy nhiên, từ năm 2003 đến nay, Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị được thành lập và đã tiếp nhận toàn bộ nhân lực thực hiện công việc quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh. Toàn bộ chi phí cho công tác này hiện do ngân sách tỉnh chi trả. Vì vậy, để phù hợp với quy định và tình hình thực tế của tỉnh, ông Nguyễn Tuấn Quốc đã cơ bản thống nhất với phương án thứ nhất. Riêng huyện Côn Đảo, do vị trí địa lý xa đất liền, hệ thống thoát nước trên địa bàn huyện không phức tạp nên UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện Côn Đảo tự quản lý hệ thống thoát nước của địa phương. Ngoài ra, UBND huyện Côn Đảo hiện đã có Ban Quản lý công trình công cộng và Ban có thể thực hiện được nhiệm vụ này.

Thùy Dương

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn