Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội thảo nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới
10:59 | 02/11/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (02/11), Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội thảo các giải pháp nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới. Ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh và ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL- Bộ Tư pháp đồng chủ trì buổi hội thảo, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Quan cảnh buổi Hội thảo

 

Phát biểu khai mạc buổi Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Tịnh khẳng định, công tác phổ biến GDPL trong những năm qua đã đạt được những kết quả nhất định theo yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật, công tác GDPL được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ, rộng khắp, có trọng tâm, trong điểm; tuy nhiên còn hạn chế trong việc phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức, giữa các cấp, các ngành. Vì vậy, Hội thảo là dịp để chia sẻ, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền PBGDPL tại các đơn vị, địa phương để có các giải pháp huy động tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của toàn xã hội. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch cũng lưu ý cần chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác giáo dục pháp luật, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật góp phần tích cực đưa pháp luật vào cuộc sống.

Đại diện Đoàn Luật sư tỉnh phát biểu tham luận

Tại buổi Hội thảo, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tham gia thảo luận các mô hình, hoạt động phố biến, giáo dục pháp luật đã được triển khai; hiệu quả, tác động của công tác PBGDPL đến đời sống chính trị - pháp lý, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, tác động đến ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương. Một số tham luận đã trình bày như: Giải pháp nâng cao chất lượng PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tình hình mới của Sở Thông tin và Truyền thông; Mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên đang được áp dụng của Tỉnh Đoàn; PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù thông qua hoạt động của Luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường trong thời gian tới của Sở Giáo dục và Đào tạo…

Qua Hội thảo giúp các cơ quan, đơn vị kịp thời đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, chưa đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh nói chung và từng cơ quan, đơn vị nói riêng, từ đó đề ra các phương hướng, giải pháp tuyên truyền, phổ biến GDPL phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới góp phần giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giải toả kịp thời những vướng mắc pháp luật, giảm bớt các vụ khiếu kiện vượt cấp, các tranh chấp, mâu thuẫn trong đời sống nhân dân, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL 

Trên địa bàn tỉnh hiện có, 39 thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, 77 báo cáo viên cấp tỉnh, 167 báo cáo viên cấp huyện và 1.161 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

Nguyễn Khánh

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn