Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo các Tờ trình trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh của ngành Tài nguyên và Môi trường
03:33 | 08/11/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (08/11), ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo dự thảo các Tờ trình trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Tình hình thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để phòng ngừa, cải thiện và khắc phục ô nhiễm tại các điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2018 (Kế hoạch 64).

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, qua kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phòng ngừa, cải thiện, khắc phục ô nhiễm 10 điểm nóng môi trường trong năm 2018, đến nay, một số điểm nóng cơ bản đã được giải quyết, kiểm soát tốt như: giám sát Khu xử lý chất thải Thiên Phước; hoạt động của các cơ sở chế biến cao su, bột mỳ. Đồng thời, một số điểm nóng đã được cải thiện ô nhiễm đáng kể và đã có giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện theo dõi, kiểm soát chặt chẽ như: Khu chế biến hải sản xã Tân Hải; Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên; cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Mặc dù các điểm nóng về môi trường đã được nhận diện đầy đủ, đánh giá hiện trạng và đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục cụ thể, nhưng bên cạnh một số điểm nóng cơ bản đã được giải quyết hoặc đã có giải pháp khắc phục thì vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong việc xử lý ở một số điểm nóng khác như: phần lớn các hồ cấp nước sinh hoạt chính của Tỉnh (hồ Đá Đen, Sông Ray) đều có thượng nguồn nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, do đó việc kiểm soát các nguồn thải thuộc tỉnh Đồng Nai còn gặp nhiều khó khăn, bị động; việc kiểm soát, ngăn chặn các cơ sở, hộ chăn nuôi heo tự phát của chính quyền địa phương, nhất là cấp xã chưa cương quyết, hầu hết các cơ sở, hộ chăn nuôi heo quy mô nhỏ do cấp huyện quản lý chưa có thủ tục môi trường, chưa có công trình xử lý chất thải, do đó tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn tồn tại; hoạt động chế biến hải sản tại khu vực Cửa Lấp hoạt động từ lâu, phần lớn có quy mô nhỏ, hộ gia đình, hầu hết không có thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường, không có nguồn lực để đầu tư xử lý chất thải nên việc yêu cầu thực hiện xử lý ô nhiễm gặp rất nhiều khó khăn…

Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Theo báo cáo, tổng diện tích thu hồi đất để thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh là 3.788,36ha để thực hiện 461 dự án. Cụ thể, dự án chuyển tiếp năm 2018 là 2.668,03ha/355 dự án; dự án đăng ký mới trong năm 2019 là 1.120,33ha/106 dự án.

Danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Theo dự thảo, tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh là 341,03ha để thực hiện 80 dự án (bao gồm của hộ gia đình, cá nhân). Cụ thể, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa 01 vụ là 183,81ha để thực hiện 57 dự án; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng trồng lúa 02 vụ trở lên là 10,71ha để thực hiện 08 dự án; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng phòng hộ là 145,80ha để thực hiện 17 dự án.

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các dự thảo Tờ trình cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến đóng góp và bổ sung, hoàn chỉnh 03 dự thảo Tờ trình nêu trên, báo cáo UBND tỉnh xem xét để trình tại cho kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh sắp tới.

Nguyễn Hằng