Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Thông qua các báo cáo chuẩn bị trình bày tại Kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa VI
04:57 | 08/11/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (08/11), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp thông qua các báo cáo chuẩn bị trình bày tại Kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa VI sắp tới. Tham dự cuộc họp có các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh cuộc họp

 

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong năm 2018 các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp 9.281 lượt người, trong đó cấp tỉnh tiếp 6.023 lượt người, cấp huyện tiếp 3.258 lượt người; Lãnh đạo UBND tỉnh đã có 14 buổi tiếp công dân với 736 lượt người; công tác xử lý đơn thư, trong kỳ báo cáo các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã nhập và xử lý 4.744 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; kết quả đã ban hành 2.204 văn bản, trong đó ban hành 105 Quyết định giải quyết khiếu nại, 37 Quyết định đình chỉ giải quyết, 06 Kết luận giải quyết tố cáo và các văn bản giao nhiệm vụ xác minh khiếu nại, tố cáo có liên quan… Năm 2019, UBND tỉnh đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đó là: chỉ đạo các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung lực lượng tham mưu, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại tồn đọng, kéo dài trong năm 2018 chuyển qua; giải quyết các vụ việc mới phát sinh, đảm bảo đạt 85% các vụ việc đến hạn phải giải quyết.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, trong năm 2018, các cấp, các ngành đã thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với công tác cải cách hành chính, thông qua các hình thức công khai như: giao lưu trực tuyến, tổ chức đối thoại, mở trang web, niêm yết tại trụ sở…Trong kỳ báo cáo, Thanh tra tỉnh đã ban hành 2 kết luận thanh tra đối với 02 vụ việc và 06 kết luận thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; các kết luận thanh tra đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và đề nghị các đơn vị kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và kiểm điểm trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân liên quan.

Kết luận nội dung này, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất thông qua 2 dự thảo báo cáo nêu trên.

Đối với Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoan II (2016-2020), theo tổng hợp của Ban Dân Tộc, toàn tỉnh hiện có 28 thành phần dân tộc thiểu số, chiếm gần 3% dân số toàn tỉnh, với 7.434 hộ, 31.722 khẩu. Đồng bào dân tộc chủ yếu di cư từ các vùng miền khác nhau đến định cư, sinh sống xen kẽ với đồng bào người Kinh và tập trung chủ yếu ở các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Đất Đỏ, TX.Phú Mỹ và TP.Vũng Tàu.

Sau 3 năm thực hiện, Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đã đạt được những kết quả khích lệ, số hộ nghèo dân tộc giảm 349 hộ (giảm 4,7%). Đầu năm 2016, số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc là 1.067 hộ (chiếm 14,35% tổng số hộ dân tộc). Đến đầu năm 2018, số hộ nghèo theo quyết định của UBND tỉnh chỉ còn 718 hộ (chiếm 9,67% tổng số hộ dân tộc).

Hiện nay, 100% xã có đường ô tô; các tuyến đường trọng yếu liên thôn, liên ấp được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương, trao đổi hàng hóa cho nhân dân; 99,67% hộ đồng bào dân tộc được sử dụng điện lưới quốc gia; 99,80% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; 98,10% hộ dân tộc có nhà ở từ bán kiến cố trở lên. Đồng bào đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, qua đó đã nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhiều hộ vay thêm tiền từ Ngân hàng chính sách xã hội đầu tư chuồng trại, mua thêm con giống để phát triển thành đàn.

Phát biểu kết luận vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tỉnh hoàn thiện lại báo cáo, trong đó nêu rõ những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoan II (2016-2020); phân tích rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện./.

Nguyễn Khánh

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn