Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp Thường trực UBND tỉnh: nghe báo cáo tình hình thực hiện thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2018
02:53 | 26/11/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (26/11), ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục dự án có thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh BR-VT. Tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thành Long, Lê Tuấn Quốc, Nguyễn Thanh Tịnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, các dự án, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết phần lớn đều đã và đang triển khai thực hiện. Tuy nhiên, số dự án, công trình thực hiện xong các thủ tục đất đai (có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất) theo quy định không nhiều, dẫn đến tỷ lệ thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình và việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ không cao.

Cụ thể, ngày 09/12/2017, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 38/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh là 473 dự án, với diện tích là 3.848,45ha. Kết quả trong năm 2018, số dự án, công trình đã thực hiện thu hồi, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, có quyết định thu hồi đất là 98 dự án/473 dự án(chiếm tỷ lệ 20,72%) với diện tích thu hồi đất 416,36ha/3.848,45ha (chiếm tỷ lệ 10,82%). Chủ đầu tư đang tiến hành lập hồ sơ xin giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định; số dự án, công trình đang thực hiện là 190 dự án/473 dự án (chiếm tỷ lệ 40,17%) với diện tích 1.569,07ha/3.484,45ha (chiếm tỷ lệ 40,745). Số dự án, công trình chưa triển khai thực hiện hoặc không thực hiện do chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục đầu tư, phê duyệt thiết kế cơ sở, thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ… là 185 dự án/473 dự án (chiếm tỷ lệ 39,11%) với diện tích 1.864,01ha/3.848,45ha (chiếm tỷ lệ 48,44%).

Số lượng, diện tích các dự án, công trình có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng trong năm 2018 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 là 283,35ha để thực hiện 99 dự án (bao gồm cả hộ gia đình cá nhân). Kết quả trong năm 2018, số dự án, công trình đã thực hiện  xong thủ tục chuyển mục đích (có quyết định giao đất) theo quy định là 12 dự án/99 dự án (chiếm tỷ lệ 11,11%); diện tích đã chuyển mục đích là 16,33ha/283,35ha (chiếm tỷ lệ 5,76%), trong dó chuyển đất rừng phòng hộ là 10,43ha/283,35ha (chiếm tỷ lệ 3,68%) để thực hiện 06 dự án, chuyển từ đất trồng lúa 01 vụ là 5,90ha/283,35ha (chiếm tỷ lệ 2,08%) để thực hiện 06 dự án.

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch Nguyễn văn Trình yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2018 của từng dự án, trong đó lưu ý nêu rõ lý do chậm triển khai, kiến nghị (nếu có) gửi về Sở Tài nguyên Môi trường để Sở tổng hợp báo cáo Thường trực UBND tỉnh.

Nguyễn Hằng

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn