Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc
11:06 | 27/11/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (27/11), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Toàn cảnh cuộc họp

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (do Công ty TNHH Trung Thủy làm chủ đầu tư) được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2005 với diện tích 99,883ha. Từ khi được chấp thuận chủ trương, Chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công xây dựng như: thỏa thuận địa điểm, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phòng cháy chữa cháy, giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật... Đến nay, Chủ đầu tư vẫn chưa triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động kinh doanh. Dự án chậm triển khai theo quy định.

Theo giải trình của chủ đầu tư, dự án chậm triển khai là do công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, hiện tượng xói mòn bờ biển, sạt lở vào đất dự án và đường cấp nước sạch không ổn định. Chủ đầu tư xin được giãn tiến độ thực hiện Dự án nêu trên đến năm 2020.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long về cơ bản ủng hộ việc xin giãn tiến độ thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy. Ông yêu cầu Chủ đầu tư phải thực hiện việc ký quỹ đầu tư, hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và rà soát lại các nghĩa vụ liên quan, sau đó UBND tỉnh sẽ kết luận chính thức về chủ trương giãn tiến độ thực hiện Dự án và thông tin lại với chủ đầu tư. Ngoài ra, Ông cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát lại các quy định liên quan, đánh giá cụ thể lại việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Dự án.

Bích Thủy

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn