Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
02:09 | 27/11/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (27/11), tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là tam nông).

Tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Trình – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

 Ông Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - Nguyễn Văn Bình cho biết, sau khi Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương được ban hành, Chính phủ đã có chương trình hành động gồm 3 chương trình mục tiêu quốc gia, 9 đề án quy hoạch và 36 đề án chuyên ngành. Nghị quyết đã được các cấp ủy và cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả mang tính đột phá, cải thiện rõ rệt đời sống của đa số nông dân.

Cụ thể, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đảm bảo vững chắc với tỷ trọng giá trị sản xuất thủy sản tăng lên 26,25%/năm 2017; tỷ trọng giá trị chăn nuôi tăng lên mức 27,2% năm 2017; năng suất chất lượng, hiệu quả sản xuất nhiều loại nông sản được nâng cao. Xuất khẩu ngày càng tăng với một số nông sản đã tiến đến việc khẳng định vị thế, khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới như lúa gạo, cao su, cà phê, điều, tôm, trái cây nhiệt đới, góp phần tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp năm 2017 đạt 2,66%, quy mô GDP cả ngành tăng gấp 1,25% lần năm 2008. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng được nhiều sự ủng hộ, với 3.069 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trình độ khoa học công nghệ nông nghiệp được đẩy mạnh, tạo ra 7,2 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo có chứng chỉ 13,7%, tăng 5,5% so với 2008.

Ông Nguyễn Văn Bình cũng cho biết, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 26 về tam nông vẫn còn những tồn tại, yếu kém. Đến năm 2020, một số mục tiêu do Nghị quyết đề ra có khả năng không đạt nếu không có những giải pháp đột phá và sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời. Do đó, Ông đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ về những nhận định, phân tích trong dự thảo báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết; đề xuất các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự tham gia của nhân dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đã báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Trước khi bắt đầu Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khai mạc Triển lãm quốc gia giới thiệu thành tựu phát triển nông nghiệp, nông thôn với quy mô hơn 100 gian hàng của các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, doanh nghiệp tiêu biểu về nông nghiệp, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương tham dự Hội nghị

* Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 26, Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết; xây dựng Chương trình thực hiện số 24 của Tỉnh ủy về nông nghiệp nông dân, nông thôn; làm tốt công tác quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân để giải quyết vấn đề về tam nông. Sản xuất nông, lâm, thủy sản luôn duy trì phát triển cao, có sự chuyển biến tích cực về cơ cấu trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản gắn với chế biến và thị trường, tăng giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp. Trong những năm qua, Tỉnh luôn tích cực giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần nông dân, nông thôn; củng cố, tăng cường an ninh chính trị, giữ vững hệ thống chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn; đẩy mạnh tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Tỉnh cũng đề ra mục tiêu thực hiện đến năm 2025 với một số chỉ tiêu như: tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản bình quân 4,5%/năm; 100% số hộ nông nghiệp được tham gia Hội nông dân và cán bộ tổ hội trở lên được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan, 55% trở lên số hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trên 98% gia đình cán bộ, hội viên đạt gia đình văn hóa; có 45/45 xã được công nhận xã nông thôn mới và 2 huyện Xuyên Mộc, Châu Đức công nhận huyện nông thôn mới; nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn, giảm tỷ lệ nghèo, thu  nhập bình quân đạt từ 65 triệu đồng /người/ năm trở lên, 95% dân số nông thôn được cung cấp nước máy, tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng điện sinh hoạt đạt 99,9%; duy trì ổn định tỷ lệ che phủ cây xanh là 44%;…

 

 Nguyễn Thúy

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn