Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo tỉnh họp nghe báo cáo tình hình quản lý công tác thu thuế năm 2018 và phương hướng năm 2019
04:12 | 27/11/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (27/11), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để nghe Cục Thuế tỉnh báo cáo tình hình quản lý công tác thu thuế năm 2018 và phương hướng năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long tại cuộc họp

Báo cáo cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2018, tổng thuế thu được là 53.128,6 tỷ đồng, đạt 107% dự toán pháp lệnh, tăng 29% so với cùng kỳ; trong đó thu dầu thô là 28.154,1 tỷ đồng, đạt 140% dự toán pháp lệnh, tăng 40,6% so với cùng kỳ; thu nội địa là 24.97,5 tỷ đồng, đạt 85% dự toán pháp lệnh, tăng 19,1% so với cùng kỳ. Có 10/16 chỉ tiêu thu thực hiện đạt và vượt dự toán thu 10 tháng đầu năm 2018 bao gồm: khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trung ương, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa địa phương, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất, thuế thu sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế.

Năm 2019, dự kiến thu nội địa là 31.397 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2018. Để thu đạt theo dự toán, Cục Thuế tỉnh đã đề xuất một số giải pháp như sau: tăng cường công tác quản lý thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo chính sách pháp luật thuế; thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành, các chủ đầu tư, các tổ chức hành nghề xây dựng trên địa bàn tỉnh để nắm bắt thông tin, thống kê về các dự án, công trình và địa điểm xây dựng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chính sách thuế mới đến người nộp thuế; nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ cho người nộp thuế; tiếp tục triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; đẩy mạnh công tác rà soát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nhằm phát hiện kịp thời và là rõ các trường hợp khống kê khai và không phát sinh doanh thu; tiến hành đối chiếu rà soát chính xác các khoản nợ thuế, thực hiện nghiêm túc các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định pháp luật,…

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh 10 tháng đầu năm 2018. Phó Chủ tịch yêu cầu Cục Thuế tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tích cực khai thác nguồn thu nhằm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước, đặc biệt chú trọng khai thác các khoản thu lớn, chống thất thu có hiệu quả; đánh giá và báo cáo công tác thu thuế một cách trung thực, công khai; cần phải thành lập tổ phòng chống thất thu ngân sách,… Ngoài ra, Ông cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung hỗ trợ ngành thuế đảm bảo hoàn thành thu đủ và thu vượt mức chỉ tiêu giao năm 2018.

Bích Thủy

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn