Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh họp giải quyết kiến nghị của huyện Long Điền về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và việc chuyển mục đích sử dụng đất của doanh nghiệp
04:34 | 29/11/2018 Print   E-mail    

Chiều ngày 29/11, ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải quyết kiến nghị của UBND huyện Long Điền liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và việc chuyển mục đích sử dụng đất của doanh nghiệp. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Long Điền.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, vừa qua UBND huyện Long Điền có văn bản kiến nghị xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Điền đối với dự án Khu du lịch Rừng Dương và dự án Khu du lịch Zenna Resort, tại xã Phước Tỉnh, nội dung điều chỉnh một phần diện tích đất từ đất sản suất, kinh doanh sang đất ở.

Được biết, Dự án Zenna Resort (Khu du lịch Thái Bình Dương) có diện tích 66.323m2 do Công ty TNHH Hiệp Bình Phú làm chủ đầu tư; đã được UBND tỉnh giao đất từ tháng 10 năm 2007. Dự án khu du lịch Rừng Dương có diện tích 7,51ha, do Công ty TNHH Rừng Dương làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh giao đất từ tháng 10 năm 2012. Cả hai công ty Hiệp Phú và Rừng Dương đều có đơn xin điều chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại, dịch vụ sang đất ở.

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc cho biết, theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) của huyện Long Điền đã được UBND tỉnh phê duyệt thì 02 dự án nêu trên thuộc quy hoạch đất sản xuất, kinh doanh; nhưng theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu đã được Chính phủ phê duyệt thì 02 dự án nêu trên đã được cập nhật điều chỉnh thành đất thương mại, dịch vụ và đất ở (việc điều chỉnh này dựa trên các quyết định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Long Điền phê duyệt). Do đó, việc xin chuyển mục đích sử dụng đất của 02 dự án trên phải chờ các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn.

Nguyễn Hằng