Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Thường trực UBND tỉnh họp nghe báo cáo kết quả xử lý dự án chậm triển khai năm 2018
11:00 | 03/12/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (03/12), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình đã chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả xử lý các dự án chậm triển khai năm 2018 và phương hướng năm 2019. Cùng tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thành Long, Lê Tuấn Quốc; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp

Trong 11 tháng đầu năm 2018, Tỉnh đã chấm dứt hoạt động 27 dự án đầu tư gồm 05 dự án đầu tư nước ngoài và 22 dự án đầu tư trong nước; chấm dứt hiệu lực pháp lý 11 văn bản chủ trương đầu tư (do các nhà đầu tư không tiếp tục triển khai thực hiện dự án và chậm tiến độ thực hiện); giãn tiến độ đầu tư cho 24 dự án gồm 02 dự án trong khu công nghiệp và 22 dự án ngoài khu công nghiệp. Đến nay trên địa bàn tỉnh còn 78 dự án chậm triển khai, trong đó dự kiến chấm dứt hoạt động 11 dự án (các dự án trong khu công nghiệp, dự án nhà ở, khu đô thị, dự án ngoài khu công nghiệp).

Năm 2019, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ xử lý các dự án chậm triển khai như sau: tiếp tục tổ chức đối thoại, làm việc với các nhà đầu tư có dự án chậm triển khai để có phương án xử lý phù hợp; rà soát tình hình sử dụng đất của các dự án đã được Nhà nước cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng; đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án; tăng cường công tác rà soát quy hoạch sau khi thu hồi dự án, đồng thời tuyên truyền thông tin quy hoạch và quyền lợi của người sử dụng đất trong vùng dự án đến người dân kịp thời, đầy đủ,…

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai đã được đồng ý giãn tiến độ nhưng chủ đầu tư không chịu thực hiện; cập nhật thông tin pháp lý chặt chẽ, cụ thể từng hồ sơ dự án sau khi được gia hạn, nhất là dự án gia hạn 24 tháng; thành lập tổ kiểm tra tiến độ thực hiện của dự án sau khi gia hạn đầu tư; rà soát, báo cáo chi tiết tình hình các dự án sau khi đã thu hồi (do chậm triển khai) để báo cáo HĐND tỉnh vào kỳ họp sắp tới,… Ngoài ra, Chủ tịch cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp các vướng mắc về hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan trong lĩnh vực đất đai hỏi ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường để được tháo gỡ.

Bích Thủy

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn