Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Thường trực UBND tỉnh họp thông qua Quy hoạch sắp xếp, ổn định dân cư gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số
05:10 | 03/12/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (03/12), ông Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để thông qua Quy hoạch sắp xếp, ổn định dân cư gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Tuấn Quốc, Nguyễn Thanh Tịnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ý kiến tại cuộc họp

Việc xây dựng Quy hoạch sắp xếp dân cư gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng (CSHT) và xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng dân tộc thiểu số tỉnh BR-VT đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) là để cụ thể hóa Quyết định số 449/QĐ-TTg về chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, đây cũng là nhiệm vụ quan trọng lồng ghép trong xây dựng NTM. Trong những năm qua, công tác dân tộc của tỉnh BR-VT đã được Tỉnh ủy và các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm thực hiện và thu được nhiều kết quả tốt đáng ghi nhận. Tỉnh đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư bố trí ổn định dân cư, xây dựng kết cấu CSHT, thực hiện các chính sách trợ giúp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào DTTS. Tuy nhiên, một bộ phận khá lớn đồng bào DTTS do phong tục tập quán, sống ở vùng sâu, vùng xa nên điều kiện về cơ sở vật chất kinh tế - xã hội vẫn còn thấp so với mặt bằng chung.

Mục tiêu của Quy hoạch nhằm đánh giá chung về vùng DTTS và tình hình, kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ DTTS là đối tượng nghèo, chính sách không có nhà ở, đất ở và hộ nguy cơ cao về thiên tai, các hộ ở phân tán đặc biệt khó khăn được đảm bảo cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản; đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với xây dựng NTM vùng DTTS; nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng và đảm bảo môi trường sống vùng DTTS. Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 có chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho 660 hộ nghèo, hộ chính sách thiếu đất; đầu tư hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng cho 54 điểm đồng bào DTTS ở tập trung trên đại bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Chi cục Phát triển nông thôn đã kiến nghị UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch nêu trên làm cơ sở pháp lý thực hiện các dự án liên quan; bố trí sắp xếp chính sách trợ giúp tài chính để các hộ đồng bào DTTS có quỹ đất ở, đất sản xuất ngay tại nơi đang định cư; kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ phần kinh phí ngân sách Trung ương để thực hiện các chính sách và một số dự án phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; tính toán, bố trí nguồn vốn chương trình DTTS lồng ghép phù hợp để đảm bảo tính thống nhất và khả thi;…

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khảo sát, điều tra cụ thể điều kiện sống thực tế hiện nay của đồng bào DTTS để có phương án hỗ trợ phù hợp, trên cơ sở đó đánh giá lại tính khả thi của Quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh.

Nguyễn Thúy

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn