Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo tỉnh làm việc với UBND huyện Xuyên Mộc
02:05 | 05/12/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (05/12), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Xuyên Mộc về kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội cho người dân tại 03 xã: Xuyên Mộc, Hòa Hội và Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc). Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các xã vừa nêu.

 

Theo báo cáo của UBND huyện Xuyên Mộc, trên địa bàn 03 xã (Xuyên Mộc, Hòa Hội, Hòa Hiệp) còn 2.242 hộ gia đình thuộc diện nghèo, khó khăn; trong đó có 393 hộ nghèo, khó khăn do không có đất sản xuất. Số người chưa có việc làm là 1.398 người; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần trợ giúp là 925 người. Tỷ lệ trẻ em được đi nhà trẻ so với nhóm tuổi còn thấp, khoảng 30% và vẫn còn 4.470 hộ thiếu nước sinh hoạt, 181 hộ thiếu điện sinh hoạt…

Nhằm giải quyết những khó khăn trong đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân tại 03 xã nêu trên, UBND huyện Xuyên Mộc xây dựng Kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội cho người dân giai đoạn 2018 – 2020; phấn đấu đến cuối năm 2020, các địa phương này được công nhận là xã nông thôn mới.

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: nâng cao chất lượng đào tạo nghề; giải quyết khó khăn về việc làm, nhà ở và nhu cầu vay ưu đãi tín dụng để phát triển sản xuất; triển khai hiệu quả các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị; đổi mới và phát triển các mô hình sản xuất… Trong thời gian tới, Huyện sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực để ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng của các xã để kết nối giao thương, tạo thêm sinh kế; từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; đồng thời giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện xác định thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án sử dụng nhiều lao động địa phương và kiên quyết không đánh đổi môi trường, tỷ lệ che phủ rừng để tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, Huyện cũng chú trọng các lĩnh vực du lịch sinh thái, nông nghiệp sạch, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, hạ tầng kỹ thuật cụm tiểu thủ công nghiệp.

Được biết, tổng nhu cầu vốn ngân sách để thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đến năm 2020 là khoảng 234,50 tỷ đồng (bao gồm nguồn vốn cho vay ưu đãi và vốn đầu tư xây dựng). UBND huyện Xuyên Mộc đề nghị lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan quan tâm hỗ trợ để các chương trình, đề án, dự án được triển khai kịp thời theo đúng tiến độ đề ra.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh tầm quan trọng của Kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội cho người dân tại 03 xã: Xuyên Mộc, Hòa Hội và Hòa Hiệp và khẳng định đây là giải pháp tối ưu để giải quyết tình trạng người dân khiếu nại việc giao khoán đất rừng sản xuất tại Xuyên Mộc. Phó Chủ tịch đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Xuyên Mộc và các sở, ngành liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội cho người dân tại 03 xã nêu trên để trình Thường trực UBND tỉnh và Tỉnh ủy. Ông yêu cầu Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của từng Sở, ngành; có sự tham gia của các tổ chức Hội, đoàn thể; chú trọng các giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình; ưu tiên đầu tư xây dựng trường mầm non, phát triển hệ thống giao thông, tuyến đường liên xã…

Thùy Dương

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn