Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo tỉnh họp nghe báo cáo chủ trương đầu tư các trường mầm non trên địa bàn tỉnh bằng vốn ngân sách
06:45 | 05/12/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (05/12), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo chủ trương đầu tư các trường mầm non trên địa bàn tỉnh bằng vốn ngân sách. Tham dự cuộc họp còn có đại diện các sở: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Tài Chính và UBND huyện Xuyên Mộc, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, thành phố Vũng Tàu.

 

 

Tại cuộc họp, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, UBND thành phố Vũng Tàu và UBND các huyện Xuyên Mộc, Long Điền, Đất Đỏ đã có văn bản xin chủ trương xây dựng 11 trường mầm non bằng vốn ngân sách tại một số phường, xã có nhu cầu trên địa bàn.

Tuy nhiên, từ tháng 12/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 984-TB/TU, trong đó có ý kiến chỉ đạo: “Mỗi xã, phường, thị trấn chỉ được xây tối đa 01 trường mẫu giáo, mầm non bằng vốn ngân sách, nếu địa phương vẫn còn có nhu cầu thì kêu gọi đầu tư theo phương thức xã hội hóa. Trong trường hợp đặc biệt không thể kêu gọi xã hội hóa (vùng sâu vùng xa, nơi người dân còn khó khăn,…) thì có thể tiếp tục đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước nhưng phải được xem xét kỹ, báo cáo cụ thể với Ban Thường vụ cấp huyện (đối với những dự án đầu tư bằng vốn cấp huyện) và Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đối với những dự án đầu tư bằng vốn ngân sách tỉnh) trước khi thực hiện.”

Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Thanh Tịnh kết luận, chưa thể chấp thuận chủ trương đầu tư trường mầm non bằng vốn ngân sách như đề xuất, trừ dự án trường mầm non Long Mỹ (xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ) do trên địa bàn xã này chưa có trường mầm non. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Tỉnh chỉ xem xét xây dựng trường mầm non bằng vốn ngân sách khi các dự án trên đã có đủ điều kiện về quỹ đất sạch và giao thông kết nối nhưng vẫn không tìm được nhà đầu tư. Ông yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương lập đề án kêu gọi xã hội hóa; Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng và quy hoạch; đồng thời phải đảm bảo các tiêu chí về giáo dục, y tế, giao thông… theo quy định khi xét duyệt các dự án nhà ở, khu đô thị mới.

Thùy Dương