Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe dự thảo Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định CPTPP và các hiệp định thương mại tự do khác.
06:54 | 06/12/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (06/12) ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để nghe Sở Công thương báo cáo dự thảo Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) và các hiệp định thương mại tự do (FTA) khác. 

Toàn cảnh cuộc họp

Mục tiêu của Đề án nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, vượt qua khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia hiệu quả các FTA, nhất là FTA thế hệ mới.

Dự thảo Đề án đưa ra 6 nhóm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập như: nhóm hỗ trợ về tài chính, tín dụng; nhóm hỗ trợ tiếp cận và phát triển thị trường; nhóm hỗ trợ về khoa học công nghệ, môi trường và tiêu chuẩn chất lượng; nhóm chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nhóm hỗ trợ thông tin, tư vấn về pháp lý và hội nhập; nhóm chính sách hỗ trợ theo ngành nghề và lĩnh vực (tập trung vào các ngành dịch vụ logistics, du lịch, nông nghiệp, thủy sản...).

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long yêu cầu Sở Công thương tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương liên quan và khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh lại Đề án, báo cáo UBND tỉnh để trình Thường trực Tỉnh ủy.

Bích Thủy