Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh
07:57 | 02/01/2019 Print   E-mail    

Chiều nay (02/01/2019), Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức họp để thông qua danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (lĩnh vực khoa học Khoa học Kỹ thuật Công nghệ và Khoa học Xã hội) của tỉnh năm 2019. Ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, trong năm 2018 Sở đã tổ chức 12 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 để phân tích, đánh giá và cho ý kiến đối với 70 đề xuất đặt hàng dưới dạng đề tài, dự án của các cá nhân, cơ quan, đơn vị. Các Hội đồng tư vấn đã chọn ra 09 đề xuất có thể thực hiện trong năm 2019, trong đó có 04 đề xuất, đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật Công nghệ và Khoa học Xã hội trình UBND tỉnh thông qua.

Bên cạnh đó, Sở cũng trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ năm 2017 đến nay để UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng và kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Thanh Tịnh đã cơ bản thống nhất với 03/04 đề tài được đề xuất, đó là: (1) Sưu tầm và giới thiệu văn học dân gian người Việt ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (2) Nghiên cứu sự tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người dân tỉnh BR-VT và xây dựng phần mềm dự báo dịch bệnh dựa vào dữ kiện thời tiết và Google Trend; (3) Hiệu thính thông tin trực tuyến trên mạng xã hội. Tuy nhiên ông cũng yêu cầu các thành viên Hội đồng tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện tên gọi của các đề tài, dự án và bổ sung thêm thông tin về sự cần thiết, tính khả thi của đề tài.

Đối với những khó khăn, vướng mắc của Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch đề nghị đơn vị thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm Ứng dụng chất phụ gia để làm mặt đường giao thông nông thôn tại xã Kim Long, huyện Châu Đức (Công ty TNHH Quốc tế TROY) chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí tổ chức Đoàn đi khảo sát thực tế ở nước ngoài; đồng thời xem xét mở rộng phạm vi thử nghiệm. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm làm rõ tính lịch sử, đánh giá giá trị bảo tồn, bổ sung hồ sơ pháp lý và đề xuất hướng khai thác hiệu quả của Đề tài khai quật, nghiên cứu và định hướng bảo tồn khu di tích Vòng Thành Đá Trắng tại huyện Xuyên Mộc. Ông cũng yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục chủ trì nghiên cứu và sớm tìm ra phương án triển khai Dự án thí điểm ứng dụng Thử nghiệm lắp đặt và vận hành hệ thống phao tiêu khoanh vùng bờ biển an toàn khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu trong năm 2019.

Thùy Dương