Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết ngành nông nghiệp năm 2018
04:03 | 03/01/2019 Print   E-mail    

Sáng nay (03/01), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết ngành nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến tham dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, theo ước tính, giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp năm 2018 tăng 3,86% so với năm 2017. Cụ thể, nông nghiệp tăng 2,91%, lâm nghiệp tăng 6,09%, thủy sản tăng 6,5%, GDP nông, lâm, thủy sản tăng 3,76% đạt mức cao nhất trong 7 năm gần đây. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,65%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trên 42,4%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 40,02 tỷ USD.

Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn của ngành, của địa phương trong phát triển nông nghiệp; đồng thời đưa ra những giải pháp để phát triển nhanh, bền vững ngành nông nghiệp của địa phương, của cả nước trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương những thành tích nổi bật của toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong năm 2018. Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020. Do đó, toàn ngành cần tập trung thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới; đồng thời thực hiện các giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản, phát triển mạnh thị trường tiêu thụ sản phẩm cả trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, toàn ngành cần tăng cường năng lực và hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng ở nông thôn, tăng cường quản lý tài nguyên và chủ động phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc chủ trì Hội nghị

*Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong năm 2018, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 35.767 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm 2017. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp ước 11.805 tỷ đồng, tăng 8,5%; giá trị sản xuất thủy sản ước 23.837 tỷ đồng, tăng 8,6%; giá trị sản xuất lâm nghiệp ước 124 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2017. Đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 27 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó có 20 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và 7 xã đạt 19/19 tiêu chí. Tổng số tiêu chí của 45 xã xây dựng NTM là 708, tăng 75 tiêu chí so với năm 2017, thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng NTM đạt 47,7 triệu đồng/người/năm.

Trong năm 2019, toàn Tỉnh đặt chỉ tiêu: giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 19.411 tỷ đồng, tăng 4,02% so với năm 2018. Trong đó, sản xuất nông nghiệp đạt 8.563 tỷ đồng; sản xuất thủy sản 10.774 tỷ đồng; sản xuất lâm nghiệp 75 tỷ đồng. Phấn đấu đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có thêm 6 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; tổng các xã tăng thêm 71 tiêu chí NTM, nâng tổng số tiêu chí của toàn tỉnh lên 779.

Nguyễn Thúy