Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị quán triệt, phổ biến Kết luật 36-KL/TW và một số Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị (khóa XII)
10:17 | 07/01/2019 Print   E-mail    

Sáng nay (05/01), tại Trung tâm Hội nghị, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 về chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và Kết luật 36-KL/TW về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị; cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và hơn 200 sĩ quan lãnh đạo cấp Phòng trở lên thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ -  Nguyễn Thị Yến phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Nguyên Chính uỷ Quân khu 7 và Huỳnh Bách Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những quan điểm, chủ trương mới của Trung ương nhằm phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đây là những Nghị quyết, Kết luận rất quan trọng đề ra những mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ; Tiếp tục quyết tâm thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đề ra chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo nội dung có tác động trực tiếp và rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân hiện nay.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Trình (Ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy -  Nguyễn Thị Yến đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở tiếp thu những kiến thức tại Hội nghị lần này cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận trên đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong cơ quan, đơn vị thấy được tầm quan trọng của chiến lược quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đổi mới chính sách pháp luật đất đai, từ đó phát huy trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao./.

Nguyễn Khánh