Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Thường trực UBND tỉnh họp nghe Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo một số nội dung
12:44 | 08/01/2019 Print   E-mail    

Sáng nay (08/01), Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Trình đã chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh với các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe Sở Công thương báo cáo Đề án hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các hiệp định thương mại tự do (FTA) khác trên địa bàn tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo việc xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Toàn cảnh cuộc họp

* Đề án hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định  CPTPP và các Hiệp định FTA khác trên địa bàn tỉnh

Năm 2018, có 14.450 doanh nghiệp đăng ký còn hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong đó đa số là doanh nghiệp tư nhân với số lượng và tốc độ phát triển rất nhanh, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV). Hiện nay, DNNVV đang có đóng góp tích cực vào đầu tư phát triển kinh doanh, xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm, đồng thời duy trì tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. Tuy nhiên trong quá trình hội nhập, DNVV còn gặp nhiều khó khăn về khả năng tiếp cận vốn không có tài sản thế chấp, khôn đủ nguồn lực và điều kiện để đổi mới công nghệ, thiếu thông tin thị trường xuất khẩu, khó tiếp cận thông tin về pháp luật, chính sách hơn các doanh nghiệp có quy mô lớn…Do đó, việc xây dựng Đề án nêu trên là rất cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh chung, vượt qua khó khăn thách thức trong sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp doanh nghiệp nắm bắt và chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia hiệu quả các Hiệp định FTA, nhất là các FTA thế hệ mới.

Đề án đã đưa ra các nhóm giải pháp, nội dung hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập bao gồm: nhóm chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng; hỗ trợ tiếp cận và phát triển thị trường; hỗ trợ về khoa học công nghệ, môi trường và tiêu chuẩn chất lượng; hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hỗ trợ thông tin, tư vấn về pháp lý và hội nhập; hỗ trợ theo ngành nghề và lĩnh vực…

Ông Nguyyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình về cơ bản đồng ý thông qua Đề án nêu trên. Tuy nhiên, để Đề án phát huy được hiệu quả thiết thực, có chiều sâu, Ông yêu cầu có định hướng, giải pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp sao cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương, tránh mang tính chung chung, hình thức; cần tập trung vào những lĩnh vực tiềm năng của tỉnh như du lịch, cảng biển… Ngoài ra, Chủ tịch cũng yêu cầu Sở Công thương đề xuất phân công trách nhiệm cụ thể của từng sở, ngành trong việc xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

* Thông qua Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kể từ khi phê duyệt nhiệm vụ xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (vào cuối năm 2016), đây là lần thứ 5 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp về vấn đề này.

Trước đó, tại cuộc họp gần nhất (vào ngày 05/10/2018), Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Tịnh đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, chỉnh sửa lại dự thảo Quyết định để trình thông qua Thường trực UBND tỉnh. Trong đó, Phó Chủ tịch đã lưu ý Sở Thông tin và Truyền thông khi trình ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử cần phải nêu rõ những thuận lợi và khó khăn của Tỉnh khi triển khai theo mô hình này, các điều kiện để đảm bảo thực hiện thành công. 

Trong cuộc họp hôm nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo quá trình xây dựng, chỉnh sửa Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và trình bày dự thảo Quyết định phê duyệt. Lãnh đạo Sở cho biết, Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh được xây dựng trên cơ sở Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Đây chỉ là phiên bản 1.0, trong quá trình triển khai sẽ tiếp tục cập nhật để phù hợp theo các phiên bản Khung Kiến trúc chính phủ điện tử mới.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình đồng ý thông qua Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh với những nội dung khung cơ bản. Đồng thời, Ông yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phải khảo sát để xác định cụ thể hiện trạng của tỉnh, trên cơ sở đó làm rõ việc tổ chức thực hiện trong thời gian tới (giải pháp, nội dung, lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể) để đảm bảo thực hiện được mô hình đã phê duyệt. Chủ tịch cũng lưu ý phải có giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình xây dựng, triển khai chính quyền điện tử.

Bích Thủy