Liên kết site Liên kết site
Thông tin về hợp tác - đầu tư Thông tin về hợp tác - đầu tư
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổng kho Bình Thạnh (Gilimex) tại Cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch 1.
03:01 | 16/01/2019 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên Kho vận Gilimex đầu tư dự án Tổng kho Bình Thạnh (Gilimex) tại Cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch 1, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ. Diện tích khu đất khoảng 27.220 m2, với tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến khoảng 55 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Mục tiêu dự án là xây dựng kho bãi lưu giữ hàng hóa với quy mô đầu tư xây dựng 02 nhà xưởng diện tích khoảng 16.659 m2 và các hạng mục công trình phụ trợ.

Tiến độ thực hiện dự án: từ tháng 12/2018 đến tháng 4/2019 thực hiện thủ tục đầu tư; từ tháng 5/2019 đến tháng 12/2020 xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành việc đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, cung cấp dịch vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định; có trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết, báo cáo tiến độ triển khai xây dựng dự án và vốn thực hiện dự án theo định kỳ hàng tháng, quý, năm gửi về các cơ quan chức năng theo quy định.

Ngoài ra, Chủ đầu tư phải thực hiện thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự án theo quy định của Luật Đất đai và tự đầu tư hạ tầng kỹ thuật để kết nối với dự án phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chấm dứt hiệu lực chủ trương của dự án trong trường hợp Chủ đầu tư không triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết theo quy định.

Nguồn: Quyết định số 69/QĐ-UBND