Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019
07:48 | 17/01/2019 Print   E-mail    

Chiều nay (17/01), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019 trên địa bàn tỉnh BR-VT. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình – Cục trưởng Cục công tác phía Nam, Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và khoảng 200 đại biểu đại diện cho ngành Tư pháp tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2018, Ngành Tư pháp tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra trong năm 2018; đồng thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Công tác xây dựng pháp luật của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tiến độ và quy trình ban hành văn bản đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành trong năm 2018 đều hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền, đảm bảo tính thống nhất với các văn bản của cơ quan cấp trên; gắn việc xây dựng pháp luật với công tác thi hành.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, người dân ngày càng được phục vụ tốt hơn khi có yêu cầu về quốc tịch, lý lịch tư pháp, công chứng.... Ngoài ra, UBND tỉnh còn thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập huấn, kiểm tra chuyên môn về hoạt động chứng thực, chấn chỉnh tình trạng lạm dụng việc sử dụng bản sao có chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của công dân.

Ngành Tư pháp cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người lao động; góp phần tạo điều kiện cho những người nghèo, đối tượng chính sách được thụ hưởng dịch vụ pháp lý miễn phí; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho những người được trợ giúp pháp lý nói chung.

Với những kết quả trên, Sở Tư pháp tỉnh BR-VT đã được Bộ Tư pháp xếp hạng A (Xuất sắc); đồng thời tặng danh hiệu "Cờ thi đua ngành Tư pháp" vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề "Cơ quan tư pháp địa phương đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018".

Ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao và biểu dương những cố gắng, nỗ lực không ngừng đội ngũ cán bộ công chức Sở Tư pháp nói riêng và ngành Tư pháp trong toàn tỉnh nói chung. Để khắc phục các hạn chế còn tồn tại, đồng thời thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019, ông đề nghị ngành Tư pháp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy và chính quyền về tầm quan trọng của công tác tư pháp; chủ động tham mưu, thể chế hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời triển khai tại địa phương, trong đó chú trọng tới tính dự báo của các chính sách, đảm bảo tính khả thi trong việc ban hành văn bản, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội, Ủy ban TVQH thông qua; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân như: lý lịch tư pháp, công chứng, luật sư, giao dịch bảo đảm…

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Ngành Tư pháp chú trọng các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu của Đề án Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kiến trúc Chính quyền điện tử Bà Rịa - Vũng Tàu và khẳng định đây là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công việc trong điều kiện tinh giản biên chế hiện nay.

Thùy Dương