Liên kết site Liên kết site
Thông tin về hợp tác - đầu tư Thông tin về hợp tác - đầu tư
Chấp thuận đầu tư dự án Khai thác và chế biến đá xây dựng mỏ Lô 1 tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ.
09:23 | 25/01/2019 Print   E-mail    

y ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC đầu tư dự án Khai thác và chế biến đá xây dựng mỏ Lô 1 tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ. Diện tích sử dụng đất khoảng 61.800m2, với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động dự án là 3,5 năm, trong đó thời gian hoàn tất các thủ tục đầu tư là 0,5 năm và thời gian hoạt động khai thác 3 năm.

Mục tiêu của dự án là đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng để cung cấp nguồn đá xây dựng đạt chất lượng cho thị trường trong và ngoài tỉnh, với quy mô trữ lượng khai thác khoảng 493.400 m3 (theo Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh). Công suất thiết kế khoảng 185.000 m3/năm.

Tiến độ thực hiện dự án, dự kiến quý I/2019 hoàn hoành thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, đến quý II/2019 đưa mỏ vào hoạt động khai thác.

Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết và phải thực hiện thủ tục ký quỹ đầu tư theo quy định; có trách nhiệm thực hiện đúng quy mô, công suất theo quyết định phê duyệt trữ lượng và thực hiện đây đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt, đồng thời phải thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với khu vực lân cận trong hoạt động khai thác, thường xuyên duy tu tuyến đường vận chuyển ra vào mỏ.

Ngoài ra, Chủ đầu tư cũng được yêu cầu có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.Trường hợp Chủ đầu tư không thực hiện đúng các quy định trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.

Dự án sẽ chấm dứt hoạt động theo quy định nếu Nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết và các quy định của pháp luật.

Nguồn: Quyết định số 167/QĐ-UBND