Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh họp giao ban Quý IV năm 2018
10:12 | 29/01/2019 Print   E-mail    

Chiều ngày 28/01, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp giao ban Quý IV năm 2018 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh.

 

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong năm 2018, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo) đã tăng cường chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiều hoạt động nhằm đảm bảo công tác ATTP trên địa bàn tỉnh và tại các địa phương. Đường dây nóng do Ngành Y tế làm đầu mối đã tiếp nhận và xử lý 04 vụ việc phản ánh của người dân (đạt 100%). Công tác phối hợp liên ngành, thanh tra, kiểm tra được duy trì, thực hiện thường xuyên. Toàn tỉnh đã kiểm tra 8.891 cơ sở, trong đó có 7.926 cơ sở đạt yêu cầu (89,2%) và đã xử lý 156 cơ sở vi phạm với số tiền phạt hơn 716 triệu đồng.

Công tác thông tin, tuyên truyền ATTP và tổ chức tập huấn cũng được  Ban chỉ đạo tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, Mặt trận tổ quốc các cấp đã phối hợp chính quyền, các Sở, ban, ngành và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ngành Công thương đã phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện xây dựng 04 điểm kiểm nghiệm nhanh cố định tại chợ Rạch Dừa, chợ Bà Rịa, chợ Long Điền và chợ Ngãi Giao, góp phần giúp người dân nhận biết thực phẩm không an toàn.

Được biết, trên địa bàn tỉnh đã và đang hình thành 33 cơ sở ứng dụng công nghệ cao đối với các sản phẩm rau và trái cây với tổng diện tích 1.047,62 ha, sản lượng ước đạt 23.582 tấn/năm. Riêng ngành Nông nghiệp hiện có 17 chuỗi sản phẩm thuộc 49 cơ sở sản xuất kinh doanh nông thủy sản đã được Ban quản lý Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “Chuỗi thực phẩm an toàn” trên địa bàn tỉnh BR-VT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiệm đảm bảo ATTP. Sản phẩm của chuỗi thực phẩm an toàn được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng từ khi sản xuất ban đầu đến khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) tiếp tục chủ trì, triển khai thực hiện các Kế hoạch đảm bảo ATTP đã được lãnh đạo tỉnh phê duyệt; đồng thời chủ động tham mưu UBND tỉnh các giải pháp kiểm tra, xử lý vi phạm, tăng cường công tác ATTP. Sở công thương có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường, đặc biết là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm tra, test nhanh và xử lý các mẫu thực phẩm không đạt yêu cầu ATTP. Ngoài ra Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân; kêu gọi sự tham gia của các ngành, các cấp trong công tác ATTP, đặc biệt là phát huy vai trò của Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng.

Thùy Dương