Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
03:16 | 30/01/2019 Print   E-mail    

Sáng ngày 30/01, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị

Theo báo cáo của Công an tỉnh (cơ quan thường trực của BCĐ 138 tỉnh), trong năm 2018, BCĐ 138 tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; Nghị quyết 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ  Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010; Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, ma túy trong tình hình mới”; Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội đến năm 2020”.

Về công tác tuyên truyền phòng, ngừa tội phạm, BCĐ 138 tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố tiếp tục duy trì tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội bằng nhiều hình thức như: phát tờ rơi, tranh cổ động, biển hiệu, hội thảo chuyên đề, tập huấn kỹ năng, hệ thống truyền thanh công cộng tại xã, phường, thị trấn…; củng cố, xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, phường, xã, thị trấn, thôn, ấp, tổ dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kịp thời xử lý nguồn tin, góp phần tích cực cho công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm. Cụ thể, đã tiếp nhận, phân loại, tổ chức xác minh, xử lý 2.055 tin tố giác, tin báo về tội phạm và đã giải quyết 1.897 tin, đạt 92,3%.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, BCĐ 138 tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục rà soát, kiện toàn các tổ chức quần chúng phòng, chống tội phạm ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận, công đoàn, hội cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ…; duy trì phát huy hiệu quả mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” về an ninh trật tự cơ sở.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của các lực lượng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian qua. Ông đề nghị trong thời gian tới, BCĐ 138 các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND.BCĐ ngày 24/9/2018 “Về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019; Kế hoạch số 90/KH-UBND.BCĐ, ngày 24/9/2018 ”Về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2019” và Kế hoạch số 04/KH-UBND.BCĐ.138 ngày 11/01/2019 “Về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019”. Đồng thời, Phó Chủ tịch cũng đề nghị Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, điều tra cơ bản, nắm bắt tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành kế hoạch, giải pháp đấu tranh, tấn công tội phạm, bảo vệ tuyệt đối các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2019.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai, thực hiện phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018.

 

Đại tá Bùi Văn Thảo - Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng BCĐ 138 tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai, thực hiện phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai, thực hiện phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018.

Lê Nhãn