Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10:18 | 19/02/2019 Print   E-mail    

Chiều nay (19/02), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

 

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cùng với cả nước, từ ngày 01/4 đến ngày 25/4/2019 tỉnh BR-VT sẽ thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đối với các hộ dân trên phạm vi toàn tỉnh. Nội dung điều tra bao gồm: thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư…

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tính đến ngày 31/12/2018, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh đã hoàn thành việc thành lập Ban chỉ đạo các cấp; các địa phương đã hoàn thành công tác tập huấn và vẽ hồ sơ nền, phân chia địa bàn điều tra. Theo đó, toàn tỉnh có 2.657 địa bàn điều tra với 318.259 hộ và 1.144.592 nhân khẩu thuộc diện Tổng điều tra.

Trong tháng 2 và tháng 3/2019, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ tiến hành công tác tuyển chọn 90 tổ trưởng, 1.329 điều tra viên và 110 giám sát viên các cấp; tổ chức các lớp tập huấn sử dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Công tác Tổng điều tra năm 2019 áp dụng hình thức thu thập thông tin bằng thiết bị di động thông minh (máy tính bảng, điện thoại thông minh), do vậy điều tra viên được chọn phải là người có thiết bị di động thông minh và biết sử dụng thành thạo.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh (đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo) đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương đối với công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh BR-VT năm 2019; trong đó có một số địa phương đã ban hành Chỉ thị, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập huấn công tác tổng điều tra. Ông cơ bản thống nhất với đề xuất mỗi điều tra viên phụ trách một địa bàn (Trung ương quy định mỗi điều tra viên phụ trách tối đa hai địa bàn), nhằm giảm sức ép cho điều tra viên, qua đó đảm bảo hiệu quả, chất lượng tổng điều tra. Tuy nhiên chủ trương này cần phải được Cục Thống kê tỉnh phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan lập phương án thực hiện; báo cáo những vấn đề phát sinh liên quan đến kinh phí trình Thường trực UBND tỉnh thông qua.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch cũng đề nghị Ban Chỉ đạo các cấp nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ điều tra viên; Ban chỉ đạo cấp huyện triển khai tốt kế hoạch tổng điều tra tại địa phương, đặc biệt là kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã. Trong vai trò chủ trì, Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện tốt công tác tổng điều tra; đồng thời chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Công an tỉnh được yêu cầu phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian thực hiện Tổng điều tra.

Thùy Dương