Liên kết site Liên kết site
Thông tin về hợp tác - đầu tư Thông tin về hợp tác - đầu tư
Công bố danh mục lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở và khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh.
10:25 | 21/02/2019 Print   E-mail    

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt danh mục 10 dự án đầu tư có sử dụng đất và công bố danh mục lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở và khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh.

Bao gồm các dự án:

 

STT  

Tên dự án (dự kiến)

Địa điểm

Diện tích

1

Nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Châu Đức

Thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức

1,0 ha

2

Nhà ở xã hội Phước Điền

Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ

2,0 ha

3

Khu đô thị mới dầu khí Vũng Tàu

Phường 10 và Phường 11, thành phố Vũng Tàu

69,4 ha

4

Nhà ở xã hội tại khu công trình công cộng và tái định cư Phirờng 12

Phường 12, thành phố Vũng Tàu

0,37 ha

5

Dự án nhà ở xã hội thuộc khu tái định cư 10 ha

Phường 10, thành phố Vũng Tàu

3,8 ha

6

Khu nhà ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ (Khu 1)

Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ

0,27 ha

7

Khu nhà ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ (Khu 2)

Phường Phú Mỹ, thị xã Phủ Mỹ

0,53 ha

8

Khu nhà ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ (Khu 3)

Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ

0,44 ha

9

Khu nhà ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ (Khu 4)

Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ

0,7 ha

10

Khu nhà ờ công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ (Khu 5)

Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ

0,43 ha

 

Sở Xây dựng được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ danh mục dự án được phê duyệt, tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo các quy định của pháp luật hiện hành.

(Nguồn: Quyết định 272/QĐ-UBND)