Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo đề xuất chủ trương lập Kế hoạch quản lý, khai thác hiệu quả phục vụ KTXH ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh.
04:14 | 28/02/2019 Print   E-mail    

Chiều nay (28/02), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình đã chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để nghe Sở Xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương lập Kế hoạch quản lý, khai thác hiệu quả phục vụ kinh tế - xã hội ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Tuấn Quốc, Nguyễn Thanh Tịnh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan.

 

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Xây dựng cho biết, qua rà soát hiện trạng thực tế và các quy hoạch đang thực hiện thì các khu vực ven sông, ven biển (đảo Gò Găng, khu vực Sông Cá Sảo, khu vực Sông Cửa Lấp, khu vực Tây Nam Bà Rịa,…) rất thuận tiện cho việc lập các dự án theo các quy hoạch chuyên ngành phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tuy nhiên, các khu vực này chưa được đầu tư phát triển để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có. Bên cạnh đó, tại các lưu vực sông, quỹ đất hai bên tuyến sông đã phủ kín quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành khác (quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải, quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy hoạch chuyên ngành du lịch),... Để khai thác sử dụng hợp lý tiềm năng khu vực ven sông, ven biển, Sở Xây dựng đã đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương lập Kế hoạch quản lý, khai thác hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ven sông, ven biển trên cơ sở lồng ghép giữa quy hoạch xây dựng và các quy hoạch xây dựng chuyên ngành khác.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình về cơ bản đồng ý chủ trương với đề xuất nêu trên của Sở Xây dựng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, thống kê, quy hoạch lại những khu vực ven biển, ven sông có tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Nguyễn Thúy

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn