Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo phương án xác định tuyến địa giới hành chính giữa xã Lộc An - huyện Đất Đỏ và xã Phước Thuận - huyện Xuyên Mộc
05:04 | 25/03/2019 Print   E-mail    

Chiều ngày 26/3, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Nội vụ báo cáo về phương án xác định tuyến địa giới hành chính giữa xã Lộc An - huyện Đất Đỏ và xã Phước Thuận - huyện Xuyên Mộc. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan; lãnh đạo huyện Đất Đỏ và huyện Xuyên Mộc.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, thực hiện quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (viết tắt Dự án 513); Văn bản số 836/BNV-CQĐP về việc yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp để báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, tổ chức Hội đồng cấp nhà nước thẩm định, nghiệm thu đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia trong năm 2019; Sở Nội vụ đã thường xuyên đôn đốc Đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành để trình Hội đồng thẩm định cấp nhà nước ở trung ương phê duyệt bộ hồ sơ, địa giới hành chính thống nhất trong toàn tỉnh trong năm 2019. Tuy nhiên, tuyến địa giới hành chính giữa xã Lộc An - huyện Đất Đỏ và xã Phước Thuận - huyện Xuyên Mộc đến nay vẫn chưa xác định được nên ảnh hưởng chung đến tiến độ hoàn thành Dự án 513 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Nguyên nhân là do quá trình tác động của tự nhiên đã bồi đắp kín cửa Lộc An cũ, tạo nên một dải đất nối liền giữa Hồ Tràm (xã Phước Thuận) và ấp Cồn Cửa (xã Lộc An) chạy đến cửa Lộc An mới hình thành sau khi thực hiện Chỉ thị 364/CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã (viết tắt Chị thị 364). Phần đất cũ từ ranh giới theo Chỉ thị 364 đến cửa Lộc An mới hình thành sau này có diện tích 65,432ha, chiều dài là 2.130m.

Để giải quyết các vướng mắc như đã nêu trên, Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh 02 phương án: phương án 1 là giữ nguyên đường địa giới hành chính giữa xã Lộc An - huyện Đất Đỏ và xã Phước Thuận - huyện Xuyên Mộc theo Chỉ thị 364; phương án 2 là huyện Đất Đỏ chuyển cho huyện Xuyên Mộc 28,327ha và 830m bờ biển so với đường địa giới hành chính khi thực hiện Chỉ thị 364.

Sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đồng ý với phương án 2 do Sở Nội vụ đề xuất nêu trên.

Nguyễn Hằng