Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo Kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội cho người dân 03 xã: Xuyên Mộc, Hòa Hội và Hòa Hiệp
03:36 | 04/04/2019 Print   E-mail    

Sáng ngày 04/4, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Xuyên Mộc báo cáo Kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội cho người dân 03 xã Xuyên Mộc, Hòa Hội và Hòa Hiệp thuộc huyện Xuyên Mộc (sau đây gọi tắt là Kế hoạch). Tham dự họp có đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; các Sở, ngành liên quan; UBND huyện Xuyên Mộc và 03 xã Xuyên Mộc, Hòa Hội và Hòa Hiệp.

Toàn cảnh cuộc họp

Về Kế hoạch này, tại cuộc họp vào ngày 20/02, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tịnh đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND huyện Xuyên Mộc bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch trong đó lưu ý rà soát, bổ sung chính xác số liệu thực trạng an sinh xã hội trên địa bàn 03 xã nêu trên và tình hình đã thực hiện các cơ chế chính sách an sinh xã hội trên địa bàn 03 xã trong thời gian qua.

Theo báo cáo mới nhất của UBND huyện Xuyên Mộc, thực trạng an sinh xã hội trên địa bàn 03 xã Xuyên Mộc, Hòa Hội và Hòa Hiệp hiện còn 812 hộ nghèo; trong đó hộ nghèo không có đất sản xuất có 351 hộ, số hộ khó khăn còn 596 hộ, hộ khó khăn do không có đất sản xuất có 320 hộ. Số người chưa có việc làm ổn định còn 1.397 người, nhu cầu học nghề có 575 người. Thu nhập bình quân đầu người của xã Hòa Hội đạt 43,60 triệu đồng/người/năm, xã Hòa Hiệp đạt 39,54 triệu đồng/người/năm, xã Xuyên Mộc đạt hơn 53,09 triệu đồng/người/năm. Người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần trợ giúp còn 1.148 người. Số hộ chưa có nhà ở hoặc nhà tạm là 60 hộ, số hộ có nhà hư hỏng nặng buộc phải sửa chữa là 30 hộ (trong đó năm 2019 đã có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh xây mới 11 căn nhà ở/11 hộ nghèo theo Nghị quyết 45/2017/NQ-HĐND; xây mới 09 căn và sửa chữa 37 căn nhà cho hộ gia đình chính sách theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg. Đồng thời, Công ty thép Miền nam tài trợ xây mới 05 căn nhà Tình nghĩa và 05 căn nhà Đại đoàn kết. Như vậy, số nhà cần xây mới còn 30 căn và không còn nhà cần sửa chữa). Số hộ thiếu nước sinh hoạt là 4.470 hộ, số hộ thiếu nước tưới tiêu là 300 hộ. Số hộ thiếu điện sinh hoạt là 191 hộ, số hộ thiếu điện sản xuất là 228 hộ. Số km đường hư hỏng nặng có 20km; số km đường cần mở rộng theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt là 157km. 

Để cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho chủ trương nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân 03 xã này, UBND huyện Xuyên Mộc đã xây dựng Kế hoạch với mục tiêu chung là tập trung huy động mọi nguồn lực để ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng của các xã nhằm kết nối giao thương, tạo thêm sinh kế và giải quyết khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của người dân; từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân giai đoạn đến năm 2020 và sau 2020. Trong đó, mục tiêu ngắn hạn trong năm 2019 là nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và giải quyết khó khăn cho người dân; đẩy mạnh toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu trung hạn đến năm 2020 sẽ tập trung đầu tư đồng bộ để đến năm 2020 hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại 03 xã; phấn đấu tạo thêm 2.000 việc làm mới để giải quyết 100% nhu cầu việc làm cho người lao động trong độ tuổi lao động; vận động, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thành lập mới trên địa bàn mỗi xã một hợp tác xã kiểu mẫu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đến 2020 đạt trên 45%; bổ sung quy hoạch và tiến hành xúc tiến kêu gọi đầu tư khu công nghiệp sạch trên địa bàn xã Hòa Hội; đầu tư phát triển hoàn thiện hệ thống kênh mương tưới tiêu và hệ thống điện phục vụ sản xuất trên địa bàn 03 xã; hoàn thành mọi công tác chuẩn bị để sẵn sàng tiếp nhận các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Để thực hiện tốt các mục tiêu nêu trên, huyện Xuyên Mộc đề xuất các giải pháp chủ yếu như: điều tra, rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác tình hình an sinh xã hội trên địa bàn từng xã; nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề; giải quyết việc làm; giải quyết nhu cầu đất sản xuất cho hộ nghèo, hộ khó khăn do thiếu đất sản xuất; giải quyết khó khăn về nguồn nước; giải quyết khó khăn về nguồn điện; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, phát triển các mô hình sản xuất; đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng…

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các ý kiến đóng góp, phối hợp với UBND huyện Xuyên Mộc và các cơ quan có liên quan tiếp tục hoàn chỉnh Kế hoạch, báo cáo Thường trực UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2019 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt.

Nguyễn Hằng