Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo tình hình xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu của Dự án “Phát triển Kinh tế dựa trên tiềm năng, lợi thế của tỉnh - PBEG”
04:49 | 23/04/2019 Print   E-mail    

Chiều nay (23/4), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp với các Sở, ban, ngành liên qua để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu của Dự án “Phát triển Kinh tế dựa trên tiềm năng, lợi thế của tỉnh - PBEG”.

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo cho thấy, Dự án nêu trên được UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 10/9/2018 tại Quyết định số 2511/QĐ-UBND với 3 mục tiêu chính tương ứng với 9 chiến lược. Trong đó, mục tiêu 1 là kiện toàn cơ cấu ngành (tăng gấp 3 lần GDP trừ khai khoáng); mục tiêu 2 là phấn đấu Tỉnh tiên tiến về tăng trưởng xanh của vùng kinh tế phía Nam (lấy phát triển kinh tế thân thiện môi trường làm chủ đạo); mục tiêu 3 là Tỉnh sẽ trở thành trung tâm logistic quốc tế (của ngõ mới của khi vực phía Nam). Để triển khai Dự án, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu của Dự án và phân công trách nhiệm cụ thể đối với các Sở, ngành liên đối với từng mục tiêu. Riêng mục tiêu 2 do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan để thực hiện. 

Theo đề xuất của Văn phòng Japandesk, để thực hiện mục tiêu 2 của Dự án, Japandesk đã xây dựng sơ lược về Dự án mẫu “Hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy tăng trưởng xanh thông qua dẫn đầu trong phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” với các bước thực hiện như: áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường để kiểm soát ô nhiễm giảm tải lượng môi trường do phát triển công nghiệp gây ra đi đôi với việc thúc đẩy tăng trưởng xanh và tái sinh tài nguyên; triển khai hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các doanh nghiệp nhỏ và vừa của địa phương để có thể thúc đẩy các biện pháp môi trường phù hợp; chọn ra Khu công nghiệp kiểu mẫu về biện pháp môi trường và thiết lập cơ chế, phối hợp quản lý môi trường hiệu quả, sau đó nhân rộng sang các khu công nghiệp khác.

Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng Japandesk cũng đã giới thiệu mô hình mẫu trong hợp tác của JICA về Dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh tại khu vực Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Long thống nhất với Dự án sơ lược mà Japandesk đề xuất trong việc thực hiện mục tiêu 2. Ông yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các Sở, ngành liên quan trực tiếp liên hệ, cung cấp thông tin cần thiết và cùng phối hợp với đơn vị thực hiện Dự án để cùng nhau thực hiện Dự án một cách có hiệu quả.

Bích Thủy