Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác tiếp công dân, giải quyết tố cáo khiếu nại
11:20 | 24/04/2019 Print   E-mail    

Sáng nay (24/4), Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gọi tắt là Đoàn Giám sát) do bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Tỉnh (từ ngày 15/8/2017 đến 31/3/2019). Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hải, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, trong thời gian qua UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nhằm giải quyết kịp thời các bức xúc của người dân; chấn chỉnh công tác tiếp công dân, phối hợp xác minh, đối thoại với người khiếu nại để làm rõ vụ việc, giải quyết cơ bản các khiếu nại, tố cáo của công dân đạt kết quả tích cực. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội liên quan đến khiếu nại được đảm bảo.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Trong kỳ báo cáo, Tỉnh đã tiếp và hướng dẫn cho 20.629 lượt người (tiếp thường xuyên là 13.250 người; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo là 7.379 lượt người), trong đó cấp tỉnh tiếp 9.615 lượt người, cấp huyện và cấp xã tiếp 11.014 lượt người. Số đoàn khiếu nại, tố cáo đông người gồm 224 lượt đoàn với 6.477 lượt người, trong đó cấp tỉnh tiếp 201 lượt đoàn với 5.987 lượt người, cấp huyện và cấp xã tiếp 23 lượt đoàn với 490 lượt người. Tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 8.029 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có 1.592 đơn đủ điều kiện giải quyết. Số vụ đã giải quyết là 1.125 vụ.

Nhìn chung, các nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai (khiếu nại về giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi, khiếu nại về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…). Việc tiếp nhận, thụ lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, quy định của pháp luật. Công tác phối hợp về khiếu nại, tố cáo giữa Bộ, ngành trung ương và địa phương được thực hiện kịp thời. Tính công khai, minh bạch trong giải quyết, thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được thực hiện nghiêm túc.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện phát biểu tại buổi làm việc

Theo nhận xét của Đoàn Giám sát, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại của Tỉnh về cơ bản đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhất là việc sử dụng phần mềm giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả cao, tuy nhiên vẫn còn tình trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo chậm do có những vụ việc phức tạp, kéo dài. Đoàn Giám sát cũng đề nghị lãnh đạo Tỉnh lưu ý về công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị về tiếp dân; cần nâng cao hơn nữa vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bên cạnh đó phải kịp thời bổ sung cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thanh Hải đánh đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong công tác tiêp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời cũng nhìn nhận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có tình trạng khiếu nại, tố cáo tương đối cao. Bà yêu cầu Tỉnh tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh lại báo cáo, trong đó lưu ý đến việc công khai lịch tiếp công dân của lãnh đạo; bổ sung thêm các số liệu khởi kiện hành chính…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Đoàn Giám sát, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị  rút kinh nghiệm về những hạn chế vừa qua trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Bích Thủy