Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo Dự thảo đề xuất điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương.
04:55 | 24/04/2019 Print   E-mail    

Chiều nay (24/4), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan để nghe Sở Tài chính báo cáo Dự thảo về việc Đánh giá tình hình thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương qua 02 năm thực hiện (năm 2017 - 2018) và đề xuất điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên.

 

Báo cáo cho thấy, việc áp dụng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trong 02 năm 2017 và 2018 đã đảm bảo được khả năng cân đối ngân sách địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị và tạo nguồn tiết kiệm để thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm. Qua đó, đảm bảo kinh phí cho các đơn vị dự toán thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Tỉnh.

Ông Lê Ngọc Khánh, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Sở Tài chính đã đề xuất điều chỉnh một số định mức phân bổ dự toán thu chi thường xuyên ngân sách địa phương trong thời gian tới như sau: Điều chỉnh tăng định mức chi hoạt động tính bình quân cho cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội là 20 triệu đồng/biên chế/năm đối với cấp tỉnh và cấp huyện; Điều chỉnh tăng định mức chi hoạt động tính bình quân cho các đơn vị sự nghiệp công lập được xác định loại hình là đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên là 20 triệu đồng/biên chế/năm đối với cấp tỉnh và 18 triệu đồng/biên chế/năm đối với cấp huyện; Điều chỉnh tăng định mức chi hoạt động quản lý nhà nước cấp xã bình quân là 16 triệu đồng/biên chế/năm.

Việc điều chỉnh định mức này được thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, bện cạnh đó thúc đẩy thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công và sử dụng hiệu quả các nguồn ngân sách nhà nước.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long cho biết quan điểm của Tỉnh là muốn tạo điều kiện nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động trên địa bàn Tỉnh, đồng thời giảm áp lực về cuộc sống cho xã hội, tuy nhiên, việc điều chỉnh định mức này cần phải được xem xét kỹ lưỡng và tham khảo thêm ý kiến của Bộ ngành, Trung ương. Ông đề nghị Sở Tài chính bổ sung, tổng hợp, hoàn chỉnh lại Dự thảo tham mưu UBND tỉnh.

Bích Thủy

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn