Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Phiên họp thứ 22 của Thường trực HĐND tỉnh
12:09 | 10/05/2019 Print   E-mail    

Sáng nay (10/5), Thường trực HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Phiên họp thứ 22 để thảo luận và cho ý kiến đối với các báo cáo giám sát về phát triển kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh sắp tới. 

Chủ trì hội nghị có các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Cùng tham dự Phiên họp có ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan.

Thường trực HĐND tỉnh khoá VI chủ trì Phiên họp thứ 22

Tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả khảo sát “Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Bà Rịa và huyện Châu Đức”; Báo cáo báo cáo kết quả giám sát “Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh thông qua đề án phát triển KTXH cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn II (2016-2020) trên địa bàn tình; Báo cáo thẩm tra các tờ trình, đề nghị của UBND tỉnh trình giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 12-HĐND tỉnh; đồng thời thông qua Danh mục Nghị quyết UBND tỉnh trình tại Kỳ họp Thứ 12.

Theo báo cáo kết quả khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn thành phố Bà Rịa và huyện Châu Đức cho thấy, từ năm 2016 đến nay, UBND huyện Châu Đức và thành phố Bà Rịa triển khai một số lượng khá lớn các dự án đầu tư. Về cơ bản, các dự án đầu tư được các địa phương triển khai tuân thủ quy định cùa pháp luật đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được hai địa phương triển khai khá tốt so với các địa phương khác. Đây là một trong những yêu tố thuận lợi để triển khai các dự án. Các công trình nợ đọng xây dựng cơ bản tại thành phố Bà Rịa theo kết luận của kiểm toán nhà nước năm 2018 đã được khắc phục (được bố trí đủ vốn trong năm 2019). Tỷ lệ giải ngân của hai địa phương hàng năm đạt từ trên 90% trở lên, đạt mức khá cao so với các đơn vị, địa phương khác trong toàn tỉnh. Các dự án sau khi được đầu tư về cơ bản phát huy hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và địa phương. Đặc biệt, đến thời điểm hiện nay, thành phố Bà Rịa đã hoàn thành các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới và đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Để đạt được các kết quả nêu trên là do sự quan tâm của cả hệ thống chính trị tại địa phương, việc hướng dẫn chi tiết về chuyên môn, nghiệp vụ của các sở, ngành ở địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo chính quyền tại cơ sở và sự hợp tác của người dân trong vùng dự án.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 12 dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ ngày 16/7 đến 18/7/2019, trong đó công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp dự kiến tổ chức trong 04 ngày từ ngày 04/6 đến 07/6/2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Thanh Tịnh tham gia ý kiến

Tham gia ý kiến tại Phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và tiếp thu những vấn đề còn tồn tại, hạn chế được nêu qua các báo cáo khảo sát, giám sát của các Ban HĐND tỉnh. Ông cho biết, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ có những giải pháp ưu tiên, đẩy mạnh các dự án có nguồn vốn xã hội hoá để giảm áp lực, gánh nặng cho ngân sách, ưu tiên nguồn lực đầu tư công cho một số dự án trọng điểm thực sự cần thiết; đối với chính sách đồng báo dân tộc thiểu số cần có giải pháp tích hợp, lồng ghép trong chương trình nông thôn mới nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ở vùng nông thôn, bởi lẽ đây là nơi gắn liền với hầu hết đồng báo dân tộc thiểu số sinh sống, canh tác và sản xuất.

Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu kết luận Phiên họp

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá, sau 3 năm thực hiện Luật Đầu tư công, nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ về trách nhiệm đầu tư công đã được nâng lên đáng kể; các cơ quan đã tích cực đề xuất ý tưởng, xem xét, phê duyệt dự án, triển khai giám sát thi công, sử dụng dự án đầu tư công có hiệu quả. BR-VT cũng là một trong những địa phương được Chính phủ đánh giá cao về tiến độ giải ngân đầu tư công. Tỉnh đã quyết liệt thúc đẩy tiến độ đầu tư công bằng nhiều giải pháp với mục tiêu sử dụng đồng vốn của người dân và xã hội vào thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH của địa bàn hiệu quả nhất, tránh lãng phí, thất thoát.

Nguyễn Khánh