Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo, đề xuất giải quyết vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện Điều 79 Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo
03:22 | 14/05/2019 Print   E-mail    

Sáng nay (14/5), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc chủ trì cuộc họp cùng với các Sở, ngành, địa phương liên quan nghe Sở Xây dựng báo cáo, đề xuất giải quyết vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện Điều 79 Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo.

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016; trong đó tại Khoản 1 Điều 79 có quy định: “Kể từ thời điểm Luật này được công bố, giữ nguyên hiện trạng, không được phép đầu tư, xây dựng mới công trình trong phạm vi 100 m tính từ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo do Ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung ương có biển xác định theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho đến khi hành lang bảo vệ bờ biển được thiết lập theo quy định của Luật này”. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, quy định này đã làm ảnh hưởng, ngưng trệ toàn bộ các Dự án đầu tư và quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng toàn bộ các đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu chức năng ven biển từ Vũng Tàu đến Xuyên Mộc và Côn Đảo; đặc biệt là giải quyết nhu cầu xây dựng nhà ở cho người dân tại các khu vực đô thị, nông thôn đã ổn định lâu nay.

 

Để tháo gở vướng mắc liên quan đến Điều 79, ngày 03/11/2015, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đơn vị tư vấn triển khai Đề án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Tuy nhiên, đến nay Đề án này vẫn chưa hoàn thiện để trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Việc này đã ảnh hưởng trực tiếp đến quản lý quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng khu vực ven biển trên địa bản tỉnh, cụ thể là các địa bàn giáp biển như Vũng Tàu, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo thời gian qua đều bị vướng mắc, gây cản trở cho doanh nghiệp và người dân trong quá trình thực hiện các Dự án.

Tại cuộc họp, Sở Xây dựng đã đề xuất UBND tỉnh một số trường hợp có đủ điều kiện được xem xét, cấp giấy phép xây dựng ngoài những trường hợp vẫn được đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 1, Điều 79 Luật Tài nguyên, Môi trường biển và bải đảo như: các Dự án đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận chủ trương đầu tư trước thời điểm 01/7/2016, có đầy đủ pháp lý về đất đai và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; những công trình đặc thù như: thủy cung, công trình lấn biển (cảng, bến, cầu tàu), công trình và nhà ở của dân phù hợp với quy hoạch xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt; các khu vực đã hình thành hiện hữu, có quy hoạch xây dựng, không có nguy cơ bị tác động bởi biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đồng ý với các đề xuất nêu trên của Sở Xây dựng, ngoại trừ các công trình và nhà ở của dân. Phó Chủ tịch đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Đề án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh BR-VT” trình UBND tỉnh phê duyệt; Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Thường trực UBND tỉnh thông qua.

 Nguyễn Thúy