Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Sở Nội vụ báo cáo dự thảo chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.
03:53 | 14/05/2019 Print   E-mail    

Chiều 14/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì cuộc họp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan để nghe Sở Nội vụ báo cáo dự thảo về xây dựng chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách, một số chức danh khác ở cấp xã, và ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tổng hệ số phụ cấp và hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách và một số chức danh khác ở cấp xã hiện là 1,86 mức lương cơ sở/người/tháng, chưa đảm bảo cuộc sống để họ yên tâm công tác. Nhằm giữ chân và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực ở cơ sở (sau khi Tỉnh bãi bỏ chính sách chế độ chi trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại các xã, phường, thị trấn từ ngày 01/01/2018), Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Tài chính xây dựng chính sách, giải pháp thực hiện và dự kiến được nguồn lực điều kiện ngân sách địa phương bảo đảm cho việc thực thi nếu chính sách được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Báo cáo cho thấy, sau khi bãi bỏ chế độ trợ cấp khuyến khích cao đẳng đại học theo Quyết định số 2815/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của UBND tỉnh, tình trạng cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách và một số chức danh khác ở cấp xã xin nghỉ việc thường xuyên xảy ra. Tính từ tháng 01/2018 đến tháng 10/2018, đã có 234 trường hợp xin nghỉ việc với lý do chủ yếu là hoàn cảnh khó khăn, nghỉ việc để kiếm việc làm khác với thu nhập cao hơn (trong đó, cán bộ, công chức là 41 trường hợp; không chuyên trách và một số chức danh khác ở cấp xã là 193 trường hợp).

Mục đích của chính sách lần này là hỗ trợ tiền ăn và tiền xăng xe nhằm khuyến khích, động viên những người hoạt động không chuyên trách, một số chức danh khác ở cấp xã và ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh yên tâm công tác, nhằm đảm bảo ổn định hệ thống chính trị ở cơ sở, gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Mức hỗ trợ dự kiến là 50.000 đồng/người/ngày làm việc (tương đương 1,1 triệu/người/tháng).

Đối tượng được hưởng: Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực xã theo quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ; Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã theo quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ; một số chức danh theo đề án của UBND tỉnh: Cán bộ, nhân viên làm việc tại Trung tâm văn hóa-Học tập cộng đồng ở cấp xã,… 

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp tiếp thu, tổng hợp ý kiến báo cáo thường trực UBND tỉnh thông qua./.

Hiện nay, tổng số những người hoạt động không chuyên trách và một số chức danh khác ở cấp xã là 2.412/2.831 chỉ tiêu được giao. Tổng số những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố (bao gồm 10 khu dân cư tại huyện Côn Đảo) là: 5.779/6.215 chỉ tiêu được giao.

Nguyễn Khánh