Liên kết site Liên kết site
HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO
Web Content Image

Chiều ngày 09/4, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe UBND thành phố Bà Rịa phối hợp với Công ty CP tư vấn Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện Việt Nam (Đơn vị tư vấn) báo cáo đề...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sáng ngày 09/4, ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Giao thông Vận tải báo cáo Đề án xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sáng ngày 09/4, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự án xây dựng mới cơ sở đóng sửa tàu thủy của Công ty đóng tàu Long Sơn và dự án Khu...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chiều nay (08/4), ông Nguyễn Văn Trình – Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để nghe Sở Xây dựng báo cáo chủ trương điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Minh...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sáng ngày 05/4, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 3 năm 2019 để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và triển khai một số nhiệm...

Đọc tiếp »