Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  20940103
Hoạt động Sở - Ban - Ngành Hoạt động Sở - Ban - Ngành
Tập huấn sử dụng phần mềm theo dõi việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh
06:12 | 12/09/2017 Print   E-mail    

Sáng nay 12-9, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm theo dõi việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh. Ông Huỳnh Đức Dũng – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Thành phần tham dự tập huấn gồm có lãnh đạo bộ phận Văn phòng và cán bộ công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Đây là một nội dung trong Kế hoạch triển khai phần mềm theo dõi việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh. Trước đó, vào ngày 29/8, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo các sở ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh để quán triệt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai Phần mềm này. Mục đích triển khai Phần mềm nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; góp phần thực hiện tốt Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Ông Huỳnh Đức Dũng – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, thời gian qua công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao chủ yếu được làm theo phương pháp thủ công nên còn nhiều bất cập, không kiểm soát đầy đủ và kịp thời. Với áp lực về công việc như hiện nay cùng với yêu cầu tinh giản biên chế, cần thiết phải tăng cường tin học hóa hoạt động quản lý. Văn phòng UBND tỉnh kỳ vọng việc ứng dụng phần mềm tin học này không chỉ giúp Văn phòng theo dõi, kịp thời đôn đốc thực hiện nhiệm vụ mà cũng sẽ giúp các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ có thể kiểm soát công việc tốt hơn.

Công tác tập huấn được tổ chức làm 02 đợt: đợt 1 vào sáng nay, ngay sau khai mạc, dành cho các đơn vị cấp sở và UBND các huyện, thành phố; đợt 2 vào sáng ngày mai 13-9, dành cho các cơ quan, đơn vị thuộc khối mặt trận, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Nội dung tập huấn gồm 02 phần: phần giới thiệu tổng quát và phần thực hành cụ thể trên máy tính tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 8164/UBND-VP, phần mềm sẽ được đưa vào vận hành chính thức từ ngày 01/11/2017. Sau thời điểm đó, việc tổng hợp, theo dõi thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ theo số liệu báo cáo từ Phần mềm. Cơ quan, đơn vị nào không cập nhật thông tin vào Phần mềm thì sẽ xem như chưa thực hiện nhiệm vụ được chỉ đạo.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT