Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  22314998
Hoạt động Sở - Ban - Ngành Hoạt động Sở - Ban - Ngành
Giao ban công tác văn phòng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
04:51 | 03/11/2017 Print   E-mail    

Chiều nay (3-11), Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp giao ban công tác văn phòng với các đơn vị sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo văn phòng (hoặc phòng Hành chính Tổ chức) của các cơ quan cấp sở, UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp

Trong 09 tháng đầu năm 2017, Văn phòng UBND tỉnh đã lập thủ tục tiếp nhận và scan vào hệ thống 30.587 văn bản đến, phát hành 14.805 văn bản đi; tổ chức 572 cuộc họp, hội nghị, tiếp các Đoàn khách Trung ương, các tỉnh; đón tiếp 31 đoàn khách nước ngoài thăm và làm việc với UBND tỉnh. Công tác tổng hợp, tham mưu theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời, đầy đủ. Công tác cải cách hành chính, đường dây nóng của tỉnh, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được củng cố về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động. Bộ phận một cửa tập trung đã từng bước được ổn định, phát huy hiệu quả thiết thực và thể hiện tính đúng đắn phù hợp với lộ trình của Trung ương trong việc xây dựng trung tâm hành chính công. Việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại định kỳ hàng tháng được thực hiện thường xuyên, đầy đủ. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã chính thức chuyển về Văn phòng UBND tỉnh từ ngày 01-4-2017, đến nay đã chỉnh sửa lại bố cục và bổ sung nhiều chuyên mục thông tin cung cấp cho người dân và doanh nghiệp. Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành đã bắt đầu vận hành từ ngày 15-9-2017,…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh cũng gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định và có nhiều nguyên nhân là do những hạn chế trong phối hợp thực hiện công tác văn phòng với các cơ quan, đơn vị, cụ thể như: việc phát hành văn bản điện tử của một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa thực hiện đúng quy trình, chậm trễ trong việc tiếp nhận và xử lý văn bản đến; việc đăng ký lịch họp và chuẩn bị các điều kiện cho cuộc họp chưa đạt hiệu quả cao; công tác báo cáo, theo dõi chỉ đạo điều hành còn nhiều bất cập, chưa kịp thời, việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm còn chậm và chưa đầy đủ,…

Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trình bày những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên ngành 9 tháng đầu năm 2017, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Hải phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hải chia sẻ những khó khăn đồng thời cũng ghi nhận những đề xuất về việc phối hợp để thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng của các cơ quan, đơn vị. Ông đề nghị Văn phòng các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới tăng cường nâng cao chất lượng các văn bản tham mưu giúp việc cho các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; cần chủ động hơn và đẩy nhanh tiến độ phát hành văn bản; tiếp tục duy trì, khai thác có hiệu quả phần mềm chỉ đạo điều hành; tạo sự kết nối về thông tin giữa các trang điện tử của các sở, ban, ngành, huyện thành phố với Cổng thông tin điện tử tỉnh; thường xuyên duy trì giao ban văn phòng nhằm phối hợp tốt các nhiệm vụ được giao; chấn chỉnh công tác hội họp đảm bảo hợp lý, thiết thực, hiệu quả,...

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT