Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  23155094
Hoạt động Sở - Ban - Ngành Hoạt động Sở - Ban - Ngành
Văn phòng UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ.
06:33 | 07/12/2017 Print   E-mail    

Sáng nay 07-12, Văn phòng UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ do ông Đinh Dũng Sỹ – Vụ trưởng Vụ Pháp luật làm trưởng đoàn. Đi cùng đoàn còn có ông Vũ Thiện Vương – Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và các đồng chí cán bộ của Vụ Tổng hợp, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ. Về phía Văn phòng UBND tỉnh, tham gia tiếp Đoàn công tác có ông Nguyễn Văn Hải – Chánh Văn phòng, ông Trần Hữu Phúc – Phó Chánh Văn phòng và các đồng chí trưởng/phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Mục đích của Đoàn công tác đến làm việc là để chia sẻ, tháo gỡ khó khăn và tiếp thu kiến nghị của Văn phòng UBND tỉnh trong việc theo dõi, tham mưu UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014  của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (gọi tắt là Quy chế 42).

Cùng với Quy chế 42, Văn phòng Chính phủ cũng đã triển khai Hệ thống thông tin theo dõi nhiệm vụ  từ mấy năm qua. Các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao sẽ được cập nhật vào Hệ thống này để theo dõi. Các bộ ngành, tỉnh/thành có trách nhiệm cập nhật tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Căn cứ dữ liệu trên Hệ thống, Văn phòng Chính phủ sẽ đôn đốc các đơn vị và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện nhiệm vụ theo định kỳ.

Ông Đinh Dũng Sỹ cho biết, Quy chế 42 nhằm mục đích tạo cơ chế cho Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp đầy đủ tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao; do đó đề nghị địa phương báo cáo, cập nhật thông tin kịp thời theo đúng thời hạn quy định. Ông cũng chia sẻ thêm, trong những nhiệm vụ được giao chắc chắn sẽ có những nhiệm vụ rất khó thực hiện và sẽ tồn đọng quá hạn; tuy nhiên, đơn vị cũng cần kịp thời báo cáo tình hình thực hiện, vướng mắc và kiến nghị xem xét, tháo gỡ khó khăn nếu cần thiết.

Tại buổi làm việc, Văn phòng UBND tỉnh đã gửi đến Đoàn công tác tài liệu báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ông Nguyễn Văn Hải cho biết thêm, nhằm theo dõi tốt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, từ tháng 9/2017 Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai Phần mềm theo dõi việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Phần mềm này hiện chỉ mới triển khai đến đầu mối cơ quan, đơn vị (mỗi đơn vị 01 tài khoản cập nhật). Sắp tới, Văn phòng UBND tỉnh dự kiến triển khai mở rộng Phần mềm cho các cơ quan, đơn vị để tiếp tục theo dõi trong nội bộ mỗi cơ quan.

Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh cũng nêu vướng mắc trong sử dụng Hệ thống thông tin theo dõi thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống này phải sử dụng kèm theo thiết bị xác thực chữ ký số e-Token do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp, khó triển khai mở rộng cho tất cả chuyên viên cùng sử dụng vì hiện tại thiết bị e-Token chỉ cấp giới hạn cho đối tượng lãnh đạo. Văn phòng UBND tỉnh cũng kiến nghị Văn phòng Chính phủ hỗ trợ liên thông dữ liệu giữa Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phần mềm theo dõi thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu qua Trục liên thông của Chính phủ theo mô hình Khung kiến trúc Chính phủ điện tử.

Ghi nhận kiến nghị của Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Đinh Dũng Sỹ đề nghị Vụ Tổng hợp làm việc lại với Ban Cơ yếu Chính phủ về việc mở rộng cấp phát thiết bị e-Token cho nhiều đối tượng; đồng thời đề nghị Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xem xét lại sự cần thiết phải sử dụng Hệ thống thông tin kèm với thiết bị e-Token, nếu thông tin không mang tính mật thì nên nghiên cứu chỉnh sửa lại phần mềm cho đơn vị dễ sử dụng. Ông cũng đề nghị Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sắp tới phối hợp với bộ phận tin học của Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để thử nghiệm giải pháp liên thông dữ liệu giữa 02 phần mềm theo dõi nhiệm vụ.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT