Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  24133814
Hoạt động Sở - Ban - Ngành Hoạt động Sở - Ban - Ngành
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ làm việc với Văn phòng UBND tỉnh
04:13 | 09/07/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (09/7), Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ đã có buổi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trần Hữu Phúc, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh và một số cơ quan có liên quan.

Thay mặt Đoàn công tác, ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) – Văn phòng Chính phủ cho biết, buổi làm việc chiều nay với Văn phòng UBND tỉnh BR-VT nhằm trao đổi những vấn đề tồn tại trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa và cung cấp dịch vụ công của tỉnh mà trong đó Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị đầu mối theo quy định. Trên cơ sở đó, cùng với kết quả làm việc với UBND thành phố Vũng Tàu (vào buổi sáng) và kết quả làm việc với Sở Xây dựng chiều nay, Đoàn sẽ có báo cáo để chuẩn bị cho buổi làm việc của đồng chí Trưởng Đoàn (Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) với UBND tỉnh BR-VT vào sáng mai (10-7).

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 35 Quyết định công bố 1.257 TTHC (công bố mới, thay thế, sửa đổi, bổ sung 700 TTHC, bãi bỏ 557 TTHC); Về kết quả giải quyết TTHC, Văn phòng UBND tỉnh không có TTHC tiếp nhận trực tiếp từ tổ chức và công dân mà chỉ thực hiện công đoạn cuối sau khi các sở, ngành thẩm định trình UBND tỉnh ký ban hành với 275 TTHC liên thông, đến nay đã tiếp nhận 525 hồ sơ, đã giải quyết 485 hồ sơ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin luôn được quan tâm và đẩy mạnh ứng dụng trong tất cả nghiệp vụ chuyên môn, hiện tại Văn phòng đang tổ chức vận hành có hiệu quả các phần mềm ứng dụng gồm: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm Một cửa điện tử, phần mềm theo dõi việc thực hiện chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh…

Bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh, nhất là việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy chế, văn bản chỉ đạo, Đoàn công tác đã chỉ rõ một số vấn đề tồn tại, hạn chế của tỉnh cần khắc phục trong thời gian tới như: một số TTHC công bố chưa kịp thời; công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có chứa đựng TTHC (do Tỉnh ban hành) còn hạn chế; việc cập nhật cơ sở dữ liệu TTHC còn chồng chéo, chưa thống nhất; việc triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 chưa hiệu quả vì có rất ít hồ sơ nộp và giải quyết qua mạng;... Đoàn công tác cũng ghi nhận, chia sẻ với ý kiến của ông Trần Hữu Phúc - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - trao đổi về những khó khăn của Văn phòng UBND tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Văn Hải – Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Văn phòng UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Hải – Chánh Văn phòng UBND tỉnh bày tỏ sự cảm ơn và tiếp thu các kiến nghị được Đoàn Công tác chỉ ra đồng thời khẳng định rằng công tác CCHC luôn được UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm hàng đầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC. Thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành rà soát, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cải cách TTHC nhất là những lĩnh vực người dân quan tâm, trên cơ sở đó sẽ tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung đối với những văn bản quy phạm pháp luật có quy định  thủ tục hành chính nhằm loại bỏ các TTHC phát sinh không cần thiết.

Sau khi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn công tác tiếp tục làm việc với Sở Xây dựng và tham quan Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh./.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT