Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25895819
Hoạt động Sở - Ban - Ngành Hoạt động Sở - Ban - Ngành
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú
09:34 | 12/11/2018 Print   E-mail    

Sáng ngày 9-11, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị chuyên đề: "Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước". Đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các huyện, thị, thành phố đã tham dự.

Hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú
Hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

Theo báo cáo, từ năm 2015 đến tháng 6-2018, ngành Công an đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại được 431 đối tượng truy nã. Trong đó đã tuyên truyền, vận động 68 đối tượng truy nã ra đầu thú. Các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, vận động được 44 đối tượng truy nã ra đầu thú. 

Theo đánh giá của Ban Nội chính Tỉnh ủy, thời gian qua công tác tuyên truyền, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú gặp nhiều khó khăn như: phương pháp, cách thức tuyên truyền chưa phong phú, hiệu quả; lực lượng chuyên trách của Công an tỉnh còn thiếu; thông tin về đối tượng truy nã chưa được cập nhật thường xuyên; việc phối hợp giữa các đơn vị trong công tác tuyên truyền chưa đồng bộ...

Từ khó khăn nêu trên, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra một số giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú nhằm hưởng các chính sách khoan hồng của Nhà nước như: cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh; tăng cường phổ biến, giáo dục cho nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về “nâng cao hiệu quả công tác truy nã trong tình hình mới”; thiết lập điện thoại đường dây nóng để người dân liên lạc, cung cấp thông tin đối tượng truy nã đến cơ quan chức năng...
Nguồn: www.baobariavungtau.com.vn