Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25908954
Hoạt động Sở - Ban - Ngành Hoạt động Sở - Ban - Ngành
Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm văn hóa, thể thao – học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
10:38 | 06/12/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (06/12), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm văn hóa, thể thao – học tập cộng đồng (TTVHTT-HTCĐ) các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh; Trung tâm văn hóa TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; Ban Chủ nhiệm các TTVHTT-HTCĐ  trên địa bàn tỉnh.

Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể Thao điều hành Hội thảo

Hội thảo nhằm làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân từ đó đề ra các giải pháp, trong đó tập trung vào 05 nhóm vấn đề: Phát triển cơ sở vật chất; tổ chức bộ máy, nhân sự; kinh phí hoạt động; tổ chức hoạt động và biện pháp quản lý, chỉ đạo thực hiện.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có 73/82 xã, phường, thị trấn và 3/10 khu dân cư (huyện Côn Đảo) được đầu tư xây dựng TTVHTT-HTCĐ, đây được xác định là một thiết chế văn hóa ở cơ sở, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoạt động chuyên môn cũng như đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những TTVHTT-HTCĐ hoạt động hiệu quả, tạo được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể tại địa phương; tạo sự phong phú các hoạt động phong trào tại chỗ ở cơ sở; một số Trung tâm chưa thực sự quan tâm đầu tư về nội dung, hình thức hoạt động, thiếu sự đổi mới, sáng tạo dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao.

Tại buổi Hội thảo, các địa phương, cơ sở và đơn vị khách mời đã báo cáo tham luận đánh giá thực trạng và kinh nghiệm tổ chức các loại hình sinh hoạt tại chỗ phù hợp, đáp ứng nhu cầu công chúng, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao tại cơ sở, đồng thời đề ra các giải pháp, kiến nghị tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách nhằm kiện toàn, nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, tổ chức phong trào tại các thiết chế, đáp ứng nhu cầu thông tin – giải trí, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng trong thời gian tới là: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của TTVHTT-HTCĐ theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát đặc điểm tình hình cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập đặt ra trong quá trình tổ chức và hoạt động  tại Trung tâm; Hướng các hoạt động phong trào tại địa phương vào Trung tâm, gắn hoạt động của Trung tâm với các hoạt động phong trào khác tại địa phương, nhằm đảm bảo sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Ban chủ nhiệm; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia xây dựng đời sống văn hóa, vận động doanh nghiệp, nhân dân tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên tại Trung tâm; sử dụng, khai thác triệt để cơ sở vật chất hiện có, tổ chức các hoạt động liên doanh, liên kết tạo thêm nguồn thu trang trải chi phí hoạt động và cho phép để lại nguồn thu để tăng thu nhập cho đội ngũ cán bộ đang làm việc tại Trung tâm nhằm đảm bảo đời sống cơ bản để họ yên tâm công tác./.

Nguyễn Khánh