Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25901561
Hoạt động địa phương Hoạt động địa phương
TP.Bà Rịa:Triển khai có hiệu quả công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
01:55 | 06/12/2018 Print   E-mail    

Ngày 5-12, Thành ủy Bà Rịa tổ chức Tổng kết công tác dân vận, “Năm Dân vận chính quyền”, thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và chương trình phối hợp lực lượng vũ trang năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Thành ủy Bà Rịa tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác dân vận năm 2018.
Đồng chí Đặng Minh Thông, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Thành ủy Bà Rịa tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác dân vận năm 2018.

Trong năm 2018, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, nhân dân trong thành phố đã đăng ký thực hiện 141 mô hình, 7 điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” đã tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước các cấp, CBCCVC với người dân; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện QCDC gắn với công tác CCHC năm 2018, bộ phận “Một cửa” UBND thành phố đã giải quyết và trả kết quả 10.432 hồ sơ cho công dân, trong đó giải quyết đúng hẹn 10.399 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,68%); tiếp nhận 713 đơn thư khiếu nại và đơn dân nguyện, giải quyết 608 đơn (đạt tỷ lệ 85,2%)... Trong thực hiện chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang với Ban Dân vận Thành ủy, MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng thành phố năm 2018 đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Năm 2019, Thành ủy Bà Rịa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện; nhân rộng các mô hình Dân vận khéo, Dân vận chính quyền... Dịp này, UBND TP. Bà Rịa tặng Giấy khen cho 28 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác dân vận, thực hiện QCDC ở cơ sở, chương trình phối hợp lực lượng vũ trang và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác dân vận năm 2018.

Nguồn: www.baobariavungtau.com.vn