Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25877900
Hoạt động Sở - Ban - Ngành Hoạt động Sở - Ban - Ngành
Tổng kết công tác dân vận và sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018.
03:50 | 11/12/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (11/12), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban dân vận Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị Tổng kết công tác dân vận và sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong năm 2018, Tỉnh uỷ, các cấp ủy Đảng luôn tập trung chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản về công tác dân vận. Với chủ đề "Năm dân vận chính quyền", ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo các cấp ủy trên địa bàn tỉnh phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, gắn “Năm Dân vận chính quyền”  với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Trên cơ sở đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đã xây dựng đề án sáp nhập các phòng (ban) theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm chấm dứt tổ chức hoạt động Hội Nông dân Thành phố và các phường trên thành phố Vũng Tàu; Đề án thí điểm chấm dứt hoạt động Hội Nông dân 06 phường và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động Hội Nông dân thành phố Bà Rịa.

Đối với công tác cải cách hành chính, UBND tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018; Nhiều mô hình hay trong cải cách thủ tục hành chính phát huy hiệu quả tốt, như: Mô hình "3 Đúng: Đúng luật - Đúng quy trình- Đúng Nội quy, Quy chế " (tại tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương); Trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT cho trẻ em tại nhà (huyện Châu Đức); Mô hình “3 trong 1: “Nhanh-gọn-hiệu quả-tiết kiệm” (Thành phố Bà Rịa); Mô hình “Thư chúc mừng, thư chia buồn” (Thành phố Vũng Tàu); Mô hình “Lời chào công sở” (UBND phường 5 - Thành phố Vũng Tàu); Thành lập Tổ tư vấn thủ tục hành chính qua điện thoại (UBND xã Tam Phước- huyện Long Điền); … Bên cạnh đó, còn tổ chức 32 cuộc kiểm tra công vụ tại 10 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; phát động phong trào “Học Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn”... góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận và giải quyết trước hẹn, đúng hẹn 778.592/782.981 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,4%). Có 18 sở, ban, ngành, 08 huyện, thị xã, thành phố và 16 xã, thị trấn thuộc huyện Châu Đức đã tổ chức triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 trên trang thông tin điện tử tại đơn vị.

Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân luôn được UBND các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung xử lý các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; Từ đầu năm đến nay đã tiếp và hướng dẫn cho 18.223 lượt công dân (trong đó cấp tỉnh là 8.656 lượt, cấp huyện là 3.153 lượt và cấp xã là 6.414 lượt), tăng 19,74% so với năm 2017, nội dung làm việc chủ yếu liên quan đến lĩnh đất đai; xem xét, giải quyết theo thẩm quyền 1.599/1.893 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, dân nguyện của công dân (đạt 82,4%).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thị Yến ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận của các cấp, các ngành góp phần vào sự thành công chung trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 của tỉnh nhà. Trong thời gian tới, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị từng cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra các giải pháp cụ thể, trong đó cần nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân để kịp thời định hướng dư luận xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch những thông tin mà người dân cần biết nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và đồng chí: Vũ Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Ban dân vận Trung ương cho các cá nhân

Dịp này, Ban Dân vận Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 40 cá nhân đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp dân vận./.

Nguyễn Khánh