Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25290570
Hoạt động địa phương Hoạt động địa phương
Đảng bộ TP.Vũng Tàu: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
09:04 | 17/12/2018 Print   E-mail    

Sáng 14-12, Thành ủy Vũng Tàu tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng bộ TP.Vũng Tàu nêu rõ, hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm đã đạt được nhiều kết quả toàn diện và có nhiều đổi mới, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn các lĩnh vực nổi cộm, phức tạp trên địa bàn. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra có chuyển biến rõ rệt. Đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung nhiều hơn vào cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, các đồng chí là cấp ủy, ủy viên. Năm 2018, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề 199 tổ chức Đảng và 61 đảng viên; giám sát thường xuyên, trực tiếp tất cả các đảng viên trong Đảng bộ thành phố qua các buổi họp. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề 29 tổ chức Đảng và giám sát trực tiếp đối với 23 tổ chức Đảng và 34 đảng viên; Các Ban và Văn phòng Thành ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề 55 tổ chức Đảng; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề 29 tổ chức Đảng và 27 đảng viên… Qua kiểm tra, giám sát, đã kịp thời nhắc nhở những tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện chưa tốt; đồng thời xử lý nghiêm đối với tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm. 

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, Đảng bộ TP.Vũng Tàu đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chương trình kiểm tra giám sát phải thực tế, tập trung vào những nội dung trọng tâm, các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm và những đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố, các tổ chức Đảng cơ sở. Các chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy và cấp ủy cơ sở phải thực hiện nghiêm túc, tránh qua loa đại khái, chiếu lệ. Tập trung nắm tình hình, giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; không để tồn đọng, quá thời hạn quy định, thực hiện đúng quy trình, quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo... 

Tại hội nghị, Đảng bộ TP.Vũng Tàu đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

Nguồn: www.baobariavungtau.com.vn