Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25901466
Hoạt động địa phương Hoạt động địa phương
TP.Vũng Tàu: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
03:36 | 19/12/2018 Print   E-mail    

UBND TP.Vũng Tàu vừa triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 23-8-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Chị thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố. 

UBND TP.Vũng Tàu yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc và UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của CBCC và nhân dân trong việc bảo vệ và phát triển rừng; Vận động các hộ gia đình sống trong và gần rừng ký cam kết bảo vệ rừng; Xây dựng và thực hiện các quy ước bảo vệ rừng; Đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao năng lực trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Triển khai có hiệu quả việc trồng và bảo vệ rừng ở các khu vực Núi Lớn, Núi Nhỏ và rừng ngập mặn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra nguồn gốc lâm sản của các cơ sở, hộ gia đình, công ty, DN kinh doanh, mua bán lâm sản; xử lý theo đúng quy định của pháp luật khi phát hiện vi phạm.

Nguồn: www.baobariavungtau.com.vn